Title: Zákaz mučení a dalšího špatného zacházení v souvislosti s nestandardními bezpečnostními situacemi
Authors: Vostrá, Zuzana
Citation: VOSTRÁ, Zuzana ed. Nestandardní bezpečnostní situace ve státě – ústavní, evropský a mezinárodní pohled 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2021, s. 103-120.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/45496
ISBN: 978-80-261-0922-8
978-80-261-0921-1 (brožovaná vazba)
Keywords: lidská práva a svobody;bezpečnost;stát;terorismus;Evropský soud pro lidská práva
Keywords in different language: human rights and freedoms;security;state;terrorism;European Court of Human Rights
Abstract: Náplní příspěvku je absolutní lidské právo, které bývá v posledních letech opakovaně diskutováno, především pak v souvislosti se situacemi, které představují bezpeč nostní rizika pro současné demokratické státy. Pozornost bude zaměřena na judikaturu Evropského soudu pro lidská práva, který toto právo významným způsobem již po několik desetiletí vykládá. Podstatná je přitom i jeho procesní rovina spočívající v institutu dokazování, konkrétně pak přípustnosti důkazů získaných mučením či jinou formou špatného zacházení.
Abstract in different language: The content of the article is an absolute human right, which has been repeatedly discussed in recent years, especially in connection with situations that pose security risks to today‘s democratic states. Attention will be focused on the case law of the European Court of Human Rights, which has been interpreting this right in a significant way for several decades. At the same time, its procedural level, consisting in the institute of proof, is also important, specifically the admissibility of evidence obtained through torture or other forms of ill-treatment.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni, 2021
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KUP)
Nestandardní bezpečnostní situace: ústavní, mezinárodní a evropský pohled

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
e-verze-109-125.pdfPlný text112,45 kBAdobe PDFView/Open
uvod+tiraz.pdfPlný text131,43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/45496

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.