Title: Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 230/2014
Authors: Urban, Michael
Citation: VOSTRÁ, Zuzana ed. Nestandardní bezpečnostní situace ve státě – ústavní, evropský a mezinárodní pohled 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2021, s. 159-172.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/45499
ISBN: 978-80-261-0922-8
978-80-261-0921-1 (brožovaná vazba)
Keywords: vnější politika EU;nástroj přispívající ke stabilitě a míru;právo Evropské unie
Keywords in different language: European Union law;external policy of the Euroan Union;instrument contributing to stability and peace
Abstract: Tento článek se zabývá nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 230/2014, který do unijního práva zavádí „nástroj přispívající ke stabilitě a míru. Článek analy zuje jak teoretická východiska tohoto nástroje, tak praktické dopady aplikace tohoto nařízení zejména analýzou praktických projektů, které jsou díky tomuto nařízení realizovány. Dále je v článku rozebírána povaha jednotlivých nástrojů tohoto nařízení. Stručně je taktéž zmíněna ekonomická stránka a rozpočtové dopady
Abstract in different language: This article will introduce you to the Regulation (EU) No 230/2014 of the European Parliament and of the Council, which deals with the Union law “an instrument contributing to stability and peace.” This article breaks down both the theoretical basis of this tool and the practical implications of the application of this regulation, especially by analyzing practical projects that are implemented thanks to this regulation. Furthermore, the article discusses the nature of the individual instruments. The economic side and budgetary implications are also briefly mentioned.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni, 2021
Appears in Collections:Nestandardní bezpečnostní situace: ústavní, mezinárodní a evropský pohled

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
e-verze-165-178.pdfPlný text96,7 kBAdobe PDFView/Open
uvod+tiraz.pdf131,43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/45499

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.