Title: Prověřování přímých zahraničních investic směřujících do Evropské unie
Authors: Fischerová, Eliška
Citation: VOSTRÁ, Zuzana ed. Nestandardní bezpečnostní situace ve státě – ústavní, evropský a mezinárodní pohled 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2021, s. 173-190.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/45500
ISBN: 978-80-261-0922-8
978-80-261-0921-1 (brožovaná vazba)
Keywords: prověřování zahraničních investic;přímé zahraniční investice;společná obchodní politika;veřejný pořádek
Keywords in different language: screening of foreign investments;direct foreign investments;common commercial policy;public order
Abstract: Nová právní úprava obsažená v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/452 ze dne 19. března 2019 stanovuje rámec pro prověřování přímých zahraničních investic ze třetích zemí do EU z důvodu bezpečnosti nebo veřejného pořádku. Příspěvek se zaměřuje na prověřovací mechanismy určené k prověřování přímých zahraničních investic a jejich možnou podobu v České republice podle návrhu zákona o prověřování zahraničních investic.
Abstract in different language: The new legal regulation included in the regulation (EU) 2019/452 of the European Parliament and of the Council of 19 March 2019 establishes a framework for the screening of foreign direct investments from the third countries into the Union on the ground of security or public order. The paper focuses on the screening mechanisms designed for the screening of the foreign direct investments and their possible form according to the draft of the Foreign Invest ment Screening Act
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni, 2021
Appears in Collections:Nestandardní bezpečnostní situace: ústavní, mezinárodní a evropský pohled

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
e-verze-179-196.pdfPlný text118,81 kBAdobe PDFView/Open
uvod+tiraz.pdfPlný text131,43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/45500

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.