Title: Radiační havárie jaderné elektrárny v České republice
Authors: Knödlová, Lucie
Citation: VOSTRÁ, Zuzana ed. Nestandardní bezpečnostní situace ve státě – ústavní, evropský a mezinárodní pohled 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2021, s. 231-252.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: conferenceObject
konferenční příspěvek
URI: http://hdl.handle.net/11025/45503
ISBN: 978-80-261-0922-8
978-80-261-0921-1 (brožovaná vazba)
Keywords: jaderná elektrárna;radiační havárie;mimořádná radiační událost;odezva na mimořádnou radiační událost;havarijní plánování
Keywords in different language: nuclear power plant;nuclear accident;radiation emergency;response to a radiation emergency;emergency planning
Abstract: Tato práce pojednává o řešení mimořádné bezpečnostní situace, která je představována jadernou havárií atomové elektrárny Temelín. Práce se v úvodu zaměřuje na pojem radiační havárie, zabývá se jejími příčinami a následky. Dále práce zkoumá právní úpravu České republiky zabývající se řešením radiační události, a to od úrovně ústavní až po jednotlivé vyhlášky a individuální havarijní plány, a také se věnuje tématu omezení lidských práv z důvodu mimořádné bezpečnostní situace. V závěru práce pojednává o evropské a mezinárodní právní úpravě radiačních havárií a o Mezinárodní agentuře pro atomovou energii.
Abstract in different language: This work is about dealing with an emergency security situation which represents a nuclear accident of the nuclear power plant Temelín. In the introduction The work focuses on the concept of radiation accident and deals with its causes and consequences. Thesis examines the legislation of the Czech Republic dealing with the solution of a radiation event from the constitutional level to individual decrees and individual emergency plans. The work also deals the issue of human rights restrictions due to an emergency security situation. The end of the thesis deals with European and international legislation on radiation accidents and the International Atomic Energy Agency.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni, 2021
Appears in Collections:Nestandardní bezpečnostní situace: ústavní, mezinárodní a evropský pohled

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
e-verze-237-258.pdfPlný text728,4 kBAdobe PDFView/Open
uvod+tiraz.pdfPlný text131,43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/45503

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.