Title: Ilustrace k titulu: Úžasný Mauric a jeho vzdělaní hlodavci
Other Titles: Illustrations of the Book The Amazing Maurice and his Educated Rodents
Authors: Jedličková, Hana
Advisor: Jirků, Boris
Referee: Ogoun, Aleš
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4575
Keywords: fantasy;fantastická literatura;dětská literatura;bajka;Terry Pratchett;Zeměplocha;knižní vazba;leporelo;zavěšovaná vazba;vazba V1;skicák;propagační předměty;reklamní předměty;záložka;tričko;šablonový tisk;malba;ilustrace
Keywords in different language: fantasy;fantastic literature;children's literature;fable;Terry Pratchett;Discworld;book binding;pop-up book;case binding;binding V1;sketchbook;promotional items;promotional products;bookmark;T-shirt;stencil printing;painting;illustration
Abstract: Cílem mé bakalářské práce bylo vytvořit ilustrace ke knize Úžasný Mauric a jeho vzdělaní hlodavci od Terryho Pratchetta. Tento příběh se dá označit jako moderní bajka. Výsledkem práce jsou dvě knihy a propagační materiály. Pro první knihu jsem vytvořila 18 malovaných ilustrací. Pro druhou knihu vzniklo 10 ilustrací šablonovým tiskem. Knihy jsem vysázela, graficky upravila a svázala.
Abstract in different language: The main purpose of my bachelor work was to create illustrations. I have chosen Terry Pratchett's book The Amazing Maurice and his Educated Rodents for this purpose. It's a fable about cat and rats. I created two books and promotional items. I have painted eighteen illustrations for the first book. I used tempera paints mixed with varnish. The second book is a pop-up book for children. Illustrations are based on using stencils and spray colours. I am also author of typeface, graphic design and book binding.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (UUD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jedlickova.pdfPlný text práce7,94 MBAdobe PDFView/Open
pdf(1).Jedlickova.pdfPosudek vedoucího práce120,67 kBAdobe PDFView/Open
pdf(2).Jedlickova.pdfPosudek oponenta práce293,82 kBAdobe PDFView/Open
pdf(3).Jedlickova.pdfPrůběh obhajoby práce128,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4575

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.