Title: Možnosti práce s papírem ve výtvarném vyjadřování (cyklus autorských knih, objekt, instalace)
Other Titles: Options of work with paper in an art expression
Authors: Šedivý, Jan
Advisor: Kocmanová, Renáta
Referee: Soukupová, Petra
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4578
Keywords: autorská kniha;papír;skládání papíru
Keywords in different language: author's book;paper;paper folding
Abstract: Prostorově řešené autorské knihy zaměřené na skládání papíru, tématicky se vztahující k rytmu a prostoru. Instalace dvou B1 papírů zaměřená na dekor.
Abstract in different language: Spatially resolved author's books focused on paper folding, thematically related to rhythm and space. Instalation of two B1 papers aimed at decor.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (UUD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace, Sedivy Jan, IGKV.pdfPlný text práce265,2 kBAdobe PDFView/Open
Sedivy.pdfPosudek vedoucího práce127,8 kBAdobe PDFView/Open
pdf(1).Sedivy.pdfPosudek oponenta práce152,09 kBAdobe PDFView/Open
pdf(2).Sedivy.pdfPrůběh obhajoby práce155,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4578

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.