Title: Design obalu průmyslového výrobku z hlediska grafického designu. Design obalů zahradnického sortimentu. (Obaly osiva a rostlin.)
Other Titles: Packaging design of industrial product in terms of graphic design. Packaging design of gardening assortment. (Packages of seeds and plants.)
Authors: Gigalová, Šárka
Advisor: Jiřičková, Ditta
Referee: Hudečková, Eva
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4585
Keywords: grafický design;obalový design;vizuální styl;semena;rostliny
Keywords in different language: graphic design;packaging design;visual identity;seeds;plants
Abstract: Jako téma své bakalářské práce jsem si zvolila "Design obalu průmyslového výrobku z hlediska grafického designu" se zaměřením na obaly osiva a rostlin. Vytvořila jsem univerzální obalový design, který není určen pro konkrétní firmu.
Abstract in different language: As a topic of my bachelor thesis I have chosen "Design of industrial packaging product in terms of graphic design" with a focus on the packaging of seeds and plants. I created a universal packaging design that is not intended for a particular company.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (UUD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sarka Gigalova.pdfPlný text práce4,45 MBAdobe PDFView/Open
Gigalova.pdfPosudek vedoucího práce192,9 kBAdobe PDFView/Open
pdf(1).Gigalova.pdfPosudek oponenta práce174,53 kBAdobe PDFView/Open
pdf(2).Gigalova.pdfPrůběh obhajoby práce98,28 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4585

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.