Title: Možnosti implementace aditivních technologií do slévárny drobných odlitků
Authors: Votava, Filip
Bricín, David
Citation: KUČEROVÁ, Ludmila ed.; JIRKOVÁ, Hana ed.; JENÍČEK, Štepán ed. Proceedings PING Junior 2021 - Modern Trends in Material Engineering 13–16 September 2022, Pilsen. 1. ed. Pilsen: University of West Bohemia, 2021, p. 22-23. ISBN 978-80-261-1042-2 .
Issue Date: 2021
Publisher: University of West Bohemia
Document type: conferenceObject
konferenční příspěvek
URI: http://hdl.handle.net/11025/46341
Keywords: aditivní technologie;vytavitelný model
Keywords in different language: fusible model;additive technology
Abstract: Tento příspěvek je zaměřen na možnost implementace různých technologií aditivní výroby do procesu vytavitelného modelu. Nejčastěji používané AM technologie byly použity pro tisk vytavitelných modelů klapek pro hudební nástroje. Implementace byla provedena za účelem urychlení výrobního procesu nových produktů ve slévárně. Výstupem práce by měla být optimální AM technologie v závislosti na získané kvalitě povrchu a tvaru pro vytvoření vytavitelného modelu spolu s doporučením vhodného materiálu. Dále byla hodnocena finanční stránka variant. Pro vyhodnocení optimální technologie byly provedeny: analýza obsahu popela, vizuální kontrola, drsnost povrchu a topografie tištěných modelů. Po těchto analýzách byly vytavitelné modely zaformovány, formy vypáleny a byla do nich odlita slitina cínu. Odlitky byly podrobeny stejným analýzám jako u modelů, navíc byla provedena rentgenová analýza, a nakonec byly vyhodnoceny vady odlitků.
Rights: © University of West Bohemia
Appears in Collections:Proceedings PING 2021: modern trends in material engineering
Proceedings PING Junior 2021 - modern trends in material engineering

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Proceedings_PING Junior_2021_uvod.pdfPlný text1,07 MBAdobe PDFView/Open
Proceedings_PING Junior_2021-22-23.pdfPlný text249,57 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/46341

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.