Title: Prediction of defects of ductile iron casting by numerical simulation
Authors: Sviželová, Jana
Socha, Ladislav
Gryc, Karel
Chmiel, Miroslav
Brathová, Michaela
Citation: KUČEROVÁ, Ludmila ed.; JIRKOVÁ, Hana ed.; JENÍČEK, Štepán ed. Proceedings PING Junior 2021 - Modern Trends in Material Engineering 13–16 September 2022, Pilsen. 1. ed. Pilsen: University of West Bohemia, 2021, p. 28-29. ISBN 978-80-261-1042-2 .
Issue Date: 2021
Publisher: University of West Bohemia
Document type: conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/46344
Keywords: tvárná litina;numerická simulace;plnění a tuhnutí;vady odlitku;MAGMASOFT
Keywords in different language: ductile iron;numerical simulation;filling and solidification;casting defects;MAGMASOFT
Abstract: V průběhu odlévání odlitků z tvárné litiny mohou vznikat podmínky příznivé pro vznik vnitřních vad v odlitcích. Přítomnost těchto vad může být pro daný odlitek fatální a společně s dalšími okolnostmi vést k jeho likvidaci. Proto je potřeba odhalit přítomnost vad, pokud možno ještě ve fázi návrhu odlitku. K tomuto účelu lze využít numerické simulace, které jsou v dnešní době běžně používaným nástrojem k predikci vad. Tato práce popisuje proceduru numerického modelování odlévání a tuhnutí odlitku z tvárné litiny, určeného pro energetický průmysl. Cílem numerických simulací byla predikce odlévání, tuhnutí a napěťových stavů s cílem ověřit adekvátnost navržené technologie výroby. Numerické simulace odhalily mírné nedostatky v technologii výroby, jež by mohly při neočekávané změně procesních podmínek vest ke vzniku vad. Tyto nedostatky se týkaly zejména vtokové soustavy, nálitkování odliku a náchylnosti ke vzniku trhlin. Na základě simulací byla navržena opatření pro eliminaci rizik spojených se vznikem diskutovaných vad, jež budou zakomponována do technologie výroby.
Rights: © University of West Bohemia
Appears in Collections:Proceedings PING 2021: modern trends in material engineering
Proceedings PING Junior 2021 - modern trends in material engineering

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Proceedings_PING Junior_2021-28-29.pdfPlný text205,24 kBAdobe PDFView/Open
Proceedings_PING Junior_2021_uvod.pdfPlný text1,07 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/46344

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.