Other Titles: Steel behaviour at deformation test
Authors: Bystrianský, Martin
Kučerová, Ludmila
Volkmanová, Julie
Citation: Sborník PING 2018 a PONG 2018 Junior - Moderní trendy tepelného a termomechanické zpracování kovů, s. 9.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://www.zcu.cz/export/sites/zcu/pracoviste/vyd/online/FST_Sbornik_PING_2018.pdf
http://hdl.handle.net/11025/46356
ISBN: 978-80-261-0817-7
Keywords: deformační zkouška;mikrostruktura ocelí;in-situ mikroskopie
Keywords in different language: deformation test;steel microstructure;in-situ microscopy
Abstract: Práce je zaměřena na možnosti zobrazení změn mikrostruktury vysokopevných nízkolegovaných uhlíkových ocelí během tahových zkoušek. K experimentům byl použit in-situ deformační stolek umístěný v skenovacím elektronovém mikroskopu (SEM). V tomto uspořádání je možno provádět tahovou zkoušku a zároveň pozorovat vzorek pomocí SEM. K pozorování byly využity dva typy zobrazení, a to sekundární elektrony (SE) a difrakce zpětně odražených elektronů (EBSD). SE byly použity při sledování vzniku a šíření trhliny, EBSD pro pozorování deformace jednotlivých zrn. Pro obě metody byly navrženy specifické tvary vzorků. Vzorky také vyžadovaly různý způsob přípravy povrchu vzorku. K experimentům byly použity zejména vysokopevné nízkolegované TRIP oceli.
Abstract in different language: The paper focus on possibilities of imaging microstructure changes in high strength low-alloyed carbon steel using an in-situ tensile stage placed in scanning electron microscope (SEM). The sample can be observed either in secondary electrons (SE) or by electron backscattered diffraction (EBSD). We used both types of imaging for different purposes: SE were used mainly for observation of crack initation and propagation and EBSD was used for grain deformations observation. Both methods need different specimen preparation and moreover we used different specimen shapes. Main experiments were performed with several TRIP (transformation-induced plasticity) steels.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Proceedings PING 2018: modern trends in material engineering
Proceedings PING 2018: modern trends in material engineering

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
FST_Sbornik_PING_2018-9.pdfPlný text257,65 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/46356

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.