Title: Vliv hlubokého kryogenního zpracování na vlastnosti nitridované vrstvy
Authors: Hradil, David
Duchek, Michal
Hrbáčková, Taťána
Citation: Sborník PING 2018 a PONG 2018 Junior - Moderní trendy tepelného a termomechanické zpracování kovů, s. 12.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://www.zcu.cz/export/sites/zcu/pracoviste/vyd/online/FST_Sbornik_PING_2018.pdf
http://hdl.handle.net/11025/46359
ISBN: 978-80-261-0817-7
Keywords: nitridace;hluboké kryogenním zpracování;rychlořezná ocel
Keywords in different language: nitration;deep cryogenic processing;high-speed steel
Abstract: Nitridace s následným tepelným zpracováním v kombinaci s hlubokým kryogenním zpracováním (DCT) vytváří nitridační vrstvy se specifickými vlastnostmi. Vrstvy unikátních vlastností vznikají díky rozpuštění podpovrchové vrstvy nitridů železa a následnou difúzí dusíku do substrátu během austenitizace. Výsledkem jsou jemné precipitáty karbonitridů vznikající v průběhu procesu DCT a popouštění. Kryogenní zpracování je vloženo mezi kalení a popouštění. Práce je založena na porovnání nově vzniklých nitridovaných vrstev s konvenčně nitridovanými vrstvami. Jako experimentální materiál byla použita rychlořezná ocel DIN 1.3343 / HS6-5-2 a nástrojová ocel pro práci za studenta DIN 1.2379 / X153CrMoV12. Chemicko-tepelné zpracování bylo vyhodnoceno a porovnáno na základě měření tvrdosti, zkouškami opotřebení metodou pin-on-disc a metalografickou analýzou.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Proceedings PING 2018: modern trends in material engineering
Proceedings PING 2018: modern trends in material engineering

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
FST_Sbornik_PING_2018-12.pdfPlný text248,86 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/46359

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.