Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorJandová, Dagmar
dc.contributor.editorKučerová, Ludmila
dc.contributor.editorJirková, Hana
dc.contributor.editorJeniček, Štěpán
dc.date.accessioned2021-12-16T07:12:29Z
dc.date.available2021-12-16T07:12:29Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationSborník PING 2018 a PONG 2018 Junior - Moderní trendy tepelného a termomechanické zpracování kovů, s. 16.cs
dc.identifier.isbn978-80-261-0817-7
dc.identifier.urihttp://www.zcu.cz/export/sites/zcu/pracoviste/vyd/online/FST_Sbornik_PING_2018.pdf
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/46363
dc.description.abstractMetalografické výbrusy a extrakční uhlíkové repliky byly připraveny ze dvou žáropevných ocelí. Částice karbidů chrómu a Lavesovy fáze byly pozorovány v řádkovacím (SEM) a transmisním elektronovém mikroskopu (TEM) a snímky byly vyhodnoceny pomocí programu obrazové analýzy NIS-Elements. Byla optimalizována příprava vzorků a metoda kvantitativního hodnocení částic tak, aby byly rozlišitelné jednotlivé částice a výsledky odpovídaly skutečným rozměrům částic. Hodnoceny byly částice o ekvivalentním průměru nad 60 nm. Pro identifikaci uvedených fází byly použity energiově disperzní rtg. mikroanalýza a zobrazení v sekundárních a odražených elektronech. Byly měřeny velikosti obrazů částic na snímcích zhotovených při zvětšení 10 000 a sestrojeny histogramy intervalové četnosti. Pomocí jednoduchého modelu byly výsledky měření obrazů v ploše přepočítány na objemové hustoty částic. Byly porovnány výsledky získané ze snímků SEM a TEM.cs
dc.description.sponsorshipPING 2018 Junior je pořádána s podporou prostředků na specifický vysokoškolsky výzkum projektu SVK2-2018020cs
dc.format1 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.ispartofseriesSborník PING a PING Juniorcs
dc.rights© Západočeská univerzita v Plznics
dc.subjectprecipitacecs
dc.subjectkvantitativní hodnocení částiccs
dc.subjectřádkovací elektronová mikroskopiecs
dc.subjecttransmisní elektronová mikroskopiecs
dc.subjectobrazová analýzacs
dc.titlePříprava vzorků a kvantitativní hodnocení částic sekundárních fází v ocelics
dc.title.alternativeSample preparation and quantitative evaluation of secondary phases in steelen
dc.typekonferenční příspěvekcs
dc.typeconferenceObjecten
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedMetallographic samples and extraction carbon replicas were prepared from two creep resistant steels. The particles of chromium carbides and Laves phase were observed using scanning (SEM) and transmission electron microscopy (TEM) and micrographs were evaluated using NIS-Elements image analysis program. Preparations of the metallographic samples for SEM and of the extraction carbon replicas for TEM observation were optimized in order to distinquish individual particles and to obtain reliable results. Precipitates with an equivalent diameter above 60 nm were evaluated. The energy dispersive X-ray microanalysis and the secondary and back scattered electrons imaging were used for the identification of above mentioned phases. Equivalent diameters of the precipitates were measured after the image processing of micrographs taken at a magnification of 10,000. The frequency distribution and histograms were plotter. Volume densities were calculated using a simple model. Results of SEM and TEM were compared.en
dc.subject.translatedprecipitationen
dc.subject.translatedquantitative evaluation of particlesen
dc.subject.translatedscanning electron microscopyen
dc.subject.translatedtransmission electron microscopyen
dc.subject.translatedimage analysisen
dc.type.statusPeer-revieweden
Appears in Collections:Proceedings PING 2018: modern trends in material engineering
Proceedings PING 2018: modern trends in material engineering

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
FST_Sbornik_PING_2018-15.pdfPlný text262,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/46363

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.