Title: Termomechanické Vlastnosti o Vysokopevnostní Fe-Al základové ODS Slitiny
Other Titles: Thermomechanical Properties oh High Strength Fe-Al base ODS Alloys
Authors: Khalaj, Omid
Jirková, Hana
Svoboda, Jiří
Citation: Sborník PING 2018 a PONG 2018 Junior - Moderní trendy tepelného a termomechanické zpracování kovů, s. 19.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://www.zcu.cz/export/sites/zcu/pracoviste/vyd/online/FST_Sbornik_PING_2018.pdf
http://hdl.handle.net/11025/46366
ISBN: 978-80-261-0817-7
Keywords: teplé tváření;ODS slitiny;termomechanické vlastnosti;Fe-Al;Al2O3
Keywords in different language: hot forming;ODS alloys;thermomechanical properties;Fe-Al;Al2O3
Abstract: V nynější době, za dnů, které mají specifické materiálové vlastnosti, je zapotřebí kombinace nových technologií včetně nekonvenčního použití různých druhů materiálů. Jednou z těchto možností by mohla být kombinace práškové metalurgie s následným mechanickým legováním a horkou konsolidací. Začne tím, že se míchá optimální část práškového materiálu ve vakuově řízeném mlýně s určitým časem a stlačuje se ve správné nádobě pro válcování za tepla. Tento příspěvek bude demonstrovat termomechanické vlastnosti nových zpevněných slitin s vysokou pevností v oxidovém disperzi (ODS), které byly hodnoceny řadou zkoušek při různých termomechanických úpravách. Pro zjištění vlivu teploty na získanou strukturu se provádějí různé úpravy při teplotách mezi 30 ° C a 1200 ° C se specifickými deformačními profily.
Abstract in different language: Nowadays, to have specific material properties, combination of new technology including unconventional use of different types of materials is needed. One of these possibilities could be a combination of powder metallurgy followed by mechanical alloying and hot consolidation. It will start by mixing an optimum portion of powder material in a vacuum controlled mill with a certain time and compressed in a proper container for hot rolling. This paper will demonstrated the thermomechanical properties of new High Strength Oxide Dispersion Strengthened alloys (ODS) which were evaluated by a series of tests under different thermomechanical treatments. To find out the influence of the temperature on the obtained structure, different treatments at temperatures between 30°C and 1200°C with specific deformation profiles are performed.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Proceedings PING 2018: modern trends in material engineering
Proceedings PING 2018: modern trends in material engineering

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
FST_Sbornik_PING_2018-19.pdfPlný text256,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/46366

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.