Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorProcházka, Radek
dc.contributor.authorKonopík, Pavel
dc.contributor.editorKučerová, Ludmila
dc.contributor.editorJirková, Hana
dc.contributor.editorJeniček, Štěpán
dc.date.accessioned2021-12-16T07:35:13Z
dc.date.available2021-12-16T07:35:13Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationSborník PING 2018 a PONG 2018 Junior - Moderní trendy tepelného a termomechanické zpracování kovů, s. 23.cs
dc.identifier.isbn978-80-261-0817-7
dc.identifier.urihttp://www.zcu.cz/export/sites/zcu/pracoviste/vyd/online/FST_Sbornik_PING_2018.pdf
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/46370
dc.description.abstractPříspěvek se zabývá využitím termografických metod jako nástroje pro progresivní hodnocení cyklických únavových zkoušek kovových materiálů v oblasti vysokocyklové únavy. Potenciál této metody lze naplno uplatnit při vývoji a optimalizaci kovových materiálů a technologii zpracování. Cílem práce je verifikovat výsledky trvalé pevnosti získané na základě pasivní termografické a konvenční metody. Užitím termografické techniky v běžné praxi lze úspěšně zredukovat počet zkušebních vzorků a testovací čas na minimum. V rámci experimentů bylo provedeno hodnocení oceli na trvalou pevnost ve dvou stavech tepelného zpracování. Teplené zpracování bylo provedeno na základě zrychlené sferoidizace karbidů (ASR).cs
dc.description.sponsorshipPING 2018 Junior je pořádána s podporou prostředků na specifický vysokoškolsky výzkum projektu SVK2-2018020cs
dc.format1 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.ispartofseriesSborník PING a PING Juniorcs
dc.rights© Západočeská univerzita v Plznics
dc.subjectvysokocyklová únavacs
dc.subjecttrvalá mez pevnostics
dc.subjecttermografiecs
dc.subjectzrychlená sferoidizace karbidůcs
dc.titleProgresivní hodnocení trvalé pevnosti kovových materiálů pomocí termografiecs
dc.title.alternativeRapid evaluation of the fatigue limit of metals using thermographyen
dc.typekonferenční příspěvekcs
dc.typeconferenceObjecten
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedThe article deals with use of thermography methods as a tool for rapid evaluation of cyclic fatigue tests of metals in the high cycle region. The potential of this method can be fully applied in the development and optimization of metallic materials and processing technologies. The aim of the work is to verify the test results of fatigue limit obtained on the basis of passive thermographic and conventional methods. Using thermography technique in routine practice, the number of test specimens and test time can be reduced to a minimum. Within the framework of experiments, two kinds of heat treatment state steel was evaluated for fatigue limit. The heat treatment was performed on the basis of accelerated carbide spheroidization (ASR).en
dc.subject.translatedhigh cycle fatigueen
dc.subject.translatedfatigue limiten
dc.subject.translatedthermographyen
dc.subject.translatedaccelerated carbide spheroidizationen
dc.type.statusPeer-revieweden
Appears in Collections:Proceedings PING 2018: modern trends in material engineering
Proceedings PING 2018: modern trends in material engineering

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
FST_Sbornik_PING_2018-23.pdfPlný text256,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/46370

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.