Title: Problematika vyhodnocování karbidické fáze v rychlořezných ocelích
Other Titles: Aspects of evaluation of carbide phase in high-speed steels
Authors: Průcha, Vojtěch
Kříž, Antonín
Veselý, Vilém
Citation: Sborník PING 2018 a PONG 2018 Junior - Moderní trendy tepelného a termomechanické zpracování kovů, s. 24.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://www.zcu.cz/export/sites/zcu/pracoviste/vyd/online/FST_Sbornik_PING_2018.pdf
http://hdl.handle.net/11025/46371
ISBN: 978-80-261-0817-7
Keywords: nástrojová ocel;karbidy;obrazová analýza
Keywords in different language: tool steel;carbides;image analysis
Abstract: Příspěvek se zabývá vlivem všestranného kování na výslednou velikost karbidické fáze a její podíl v matrici. Analýza byla provedena u nástrojových rychlořezných ocelí s různým stupněm prokování (Pk =4,93 a 11,24). Při vyhodnocování karbidické fáze byla odzkoušena různá leptací činidla pro nalezení optimálního kontrastu pro snazší obrazovou analýzu. Obrazová analýza byla provedena v softwaru NIS Elements. Byl zjištěn výrazný vliv matrice na rozlišení karbidické fáze při obrazové analýze.
Abstract in different language: Effects of multiaxial forging on the size of the carbide phase and its volume fraction in the matrix are described. The analysis was performed on high-speed tool steels with different aggregate forging ratios, as defined in ČSN 42 0276 standard (Elfmak - Pk = 4.93 and 11.24). Several etchants were tested for optimal contrast in image analysis using NIS Elements software. Strong effect of the matrix on resolution of the carbide phase in image analysis was found.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Proceedings PING 2018: modern trends in material engineering
Proceedings PING 2018: modern trends in material engineering

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
FST_Sbornik_PING_2018-24.pdfPlný text257,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/46371

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.