Title: Vliv parametrů tepelného zpracování a předchozí historie zpracování na mechanické vlastnosti korozivzdorné austenitické oceli stabilizované titanem
Authors: Janda, Tomáš
Jirková, Hana
Pekovič, Michal
Růžička, Jan
Mach, Jan
Hrdá, Klára
Citation: KUČEROVÁ, Ludmila ed.; JIRKOVÁ, Hana ed.; JENÍČEK, Štepán ed. Proceedings PING 2020: modern trends in material engineering: 15.-17.09.2020, Pilsen. 1. vyd. Plzeň: University of West Bohemia, 2020, s. 14-15.
Issue Date: 2020
Publisher: University of West Bohemia
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/46377
ISBN: 978-80-261-0958-7
Keywords: 08CH18N10T;AISI321;stabilizační žíhání;teplota tváření;mechanické vlastnosti
Keywords in different language: 08CH18N10T;AISI321;stabilization annealing;forming temperature;mechanical properties
Abstract: Na díly využívané v jaderné energetice jsou kladeny vyšší nároky jak z hlediska mikročistoty materiálu, tak mechanických vlastností. Jednou z velmi často používaných ocelí je ocel 08Ch1810T, která je pro zvýšení odolnosti vůči mezikrystalové korozi stabilizovaná titanem. Zpracování této oceli se skládá z rozpouštěcího a stabilizačního žíhání. Během stabilizačního žíhání dochází k precipitaci jemných karbonitridů, které vedou ke zlepšení meze kluzu za tepla. Velmi důležitou roli hraje i předchozí historie tváření a to jak rychlost, či velikost vložené deformace, tak i teplota dotváření. V rámci experimentálního programu byl na oceli 08Ch18N10T odzkoušen vliv různé teploty stabilizačního žíhání v teplotním intervalu 720 až 900 °C s dobou výdrže od 0,5 h do 15 h na vývoj struktury a mechanické vlastnosti. V dalším kroku bylo provedeno inkrementální tváření tyčí ve válcovací stolici pro kosé válcování a byl sledován jak vliv rychlosti válcování, tak i velikosti redukce. Takto vyválcované tyče byly dále podrobeny stabilizačnímu žíhání. Vedle standardně používaného režimu 720°C/10 h bylo použito i kombinované dvoukrokové zpracování 680°C/5 h + 720°C/10 h nebo žíhání při vyšší teplotě 800°C/1 h. Získané struktury byly hodnoceny na světelném i řádkovacím elektronovém mikroskopu a mechanické vlastnosti byly stanoveny zkouškou tahem za RT a při teplotě 350 °C.
Rights: © University of West Bohemia
Appears in Collections:Proceedings PING 2020: modern trends in material engineering
Proceedings PING 2020: modern trends in material engineering

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Proceedings_PING-Junior_2020-14-15.pdfPlný text253,6 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/46377

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.