Title: Představení projektu Zéta: Zvýšení odolnosti vůči opotřebení u nástrojových ocelí kombinací semi-solid zpracování s následným tvářením za tepla a kryogenního zpracování
Authors: Jirková, Hana
Rubešová, Kateřina
Opatová, Kateřina
Peković, Michal
Kučerová, Ludmila
Citation: KUČEROVÁ, Ludmila ed.; JIRKOVÁ, Hana ed.; JENÍČEK, Štepán ed. Proceedings PING 2020: modern trends in material engineering: 15.-17.09.2020, Pilsen. 1. vyd. Plzeň: University of West Bohemia, 2020, s. 16-17.
Issue Date: 2020
Publisher: University of West Bohemia
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/46378
ISBN: 978-80-261-0958-7
Keywords: semi-solid zpracování;tváření za tepla;karbidy chromu;nástrojová ocel
Keywords in different language: semi-solid processing;hot forming;chromium carbides;tool steel
Abstract: Příspěvek představuje projekt Zéta „Zvýšení odolnosti vůči opotřebení u nástrojových ocelí kombinací semi-solid zpracování s následným tvářením za tepla a kryogenního zpracování“. Projekt si klade za cíl zvýšit odolnost vůči opotřebení u nástrojových ledeburitických ocelí obsahujících primární karbidy chromu pomocí nekonvenčního postupu zpracování s přechodem přes semi-solid stav. Toto zpracování vede k zisku jemnozrnných struktur s velmi jemnými karbidy chromu a díky vysoké teplotě ohřevu dochází i k odstranění ostrohranných karbidů chromu, které snižují houževnatost těchto ocelí. Takto připravené struktury by měly vykazovat vyšší odolnost vůči opotřebení. Jejich klasické zpracování spočívá v kalení se stupňovitým ohřevem a následným, většinou několika stupňovém, popouštění. Další zvýšení odolnosti vůči opotřebení by mohlo být docíleno kryogenním zpracováním buď s anebo bez následného popouštění. Pro experimentální program byla zvolena ocel X210Cr12, která patří do skupiny nástrojových ledeburitických ocelí a díky svému legování má i vhodný teplotní interval mezi solidem a liquidem. Zpracování je prováděno na různě velkých polotovarech a je sledován vliv teploty ohřevu a doby výdrže v oblasti semi-solid, počtu deformačních kroků během tváření a dalších postupů zpracování jako je kryogenní zpracování nebo popouštění. Z výsledků je známo, že vhodnou kombinaci semi-solid zpracování s následným termomechanickým zpracováním je možné získat struktury s velikostí zrna okolo 1 um a velmi jemnými precipitáty. U těchto struktur bylo ověřeno zvýšení odolnosti vůči opotřebení.
Rights: © University of West Bohemia
Appears in Collections:Proceedings PING 2020: modern trends in material engineering
Proceedings PING 2020: modern trends in material engineering

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Proceedings_PING-Junior_2020-16-17.pdfPlný text253,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/46378

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.