Title: Představení projeku Zéta: Optimalizace vlastností maraging oceli s reverzním austenitem a TRIP efektem
Authors: Kučerová, Ludmila
Tichá, Iveta
Mohammed, Zaid Ahmed
Citation: KUČEROVÁ, Ludmila ed.; JIRKOVÁ, Hana ed.; JENÍČEK, Štepán ed. Proceedings PING 2020: modern trends in material engineering: 15.-17.09.2020, Pilsen. 1. vyd. Plzeň: University of West Bohemia, 2020, s. 28-29. ISBN 978-80-261-0958-7.
Issue Date: 2020
Publisher: University of West Bohemia
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/46383
ISBN: 978-80-261-0958-7
Keywords: maratenzitická vytvrditelná ocel;válcování za studena;tepelné zpracování;zbytkový austenit
Keywords in different language: martensitic hardenable steel;cold rolling;heat treatment;residual austenite
Abstract: Maraging oceli mají měkkou matrici tvořenou nízkouhlíkovým martenzitem, ve které jsou rozptýlené jemné intermetalické precipitáty dodávající oceli vysokou pevnost při zachování dobré houževnatosti. K precipitaci intermetalických fází dochází při vhodném tepelném zpracování oceli. Samotný proces precipitace a následného precipitačního zpevnění v závislosti na teplotě zpracování byl pro řadu maraging ocelí popsán. Poměr pevnosti v tahu k mezi kluzu je u maraging ocelí obecně nízký, mez kluzu tvoří zhruba 80% celkové pevnosti těchto ocelí a jejich deformační zpevnění je tudíž minimální. Nevýhodou je, že při nízké schopnosti deformačního zpevnění má materiál také nízkou schopnost zastavit na mikroskopické úrovni již iniciovanou šířící se trhlinu nebo vznikající krček. Kromě intermetalických částic lze v maraging ocelích získat také reverzní austenit, který má rovněž velký vliv na jejich mechanické vlastnosti. Dosažení výsledné mikrostruktury s reverzním austenitem vykazujícím TRIP (transformation induced plasticity) efekt by rozšířilo použitelnost této oceli pro aplikace například v automobilovém průmyslu vyžadující vyšší míru deformace a pohlcení rázové energie. Projekt Zéta se zaměřuje na vývoj maraging oceli třídy 18Ni300 s výrazným efektem deformačního zpevnění a zlepšenou vrubovou houževnatostí připravené válcováním za studena a tepelným zpracováním. Díky tomu bude výrazně rozšířena použitelnost tohoto materiálu pro aplikace s vysokým zatížením a dynamickým namáháním, například v automobilovém nebo leteckém průmyslu.
Rights: © University of West Bohemia
Appears in Collections:Proceedings PING 2020: modern trends in material engineering
Proceedings PING 2020: modern trends in material engineering

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Proceedings_PING-Junior_2020-28-29.pdfPlný text253,64 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/46383

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.