Title: Odolnost nástrojové oceli zpracované nekonvenční technologií tváření proti abrazivnímu opotřebení
Authors: Rubešová, Kateřina
Peković, Michal
Jirková, Hana
Citation: KUČEROVÁ, Ludmila ed.; JIRKOVÁ, Hana ed.; JENÍČEK, Štepán ed. Proceedings PING 2020: modern trends in material engineering: 15.-17.09.2020, Pilsen. 1. vyd. Plzeň: University of West Bohemia, 2020, s. 34-35. ISBN 978-80-261-0958-7.
Issue Date: 2020
Publisher: University of West Bohemia
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/46386
ISBN: 978-80-261-0958-7
Keywords: abrazivní opotřebení;odolnost proti opotřebení;karbidy chromu;nástrojová ocel
Keywords in different language: abrasive wear;wear resistance;chromium carbides;tool steel
Abstract: Tato práce se zabývá se využitím nekonvenční technologie tváření nástrojové oceli v kombinaci s následným tepelným zpracování na abrazivní odolnost materiálu. Kombinací semi-solid zpracování s následným tvářením dochází k výraznému zjemnění zrna a odstranění primárních karbidů chromu z nástrojové ledeburitické oceli X210Cr12. Další precipitace jemných karbidů by mohla být podpořena kryogenním zpracováním s následným popouštěním. Experimentální program byl proveden na nástrojové oceli X210Cr12. Byly odzkoušeny jak polotovary zpracované přechodem přes semi-solid stav bez vložené deformace, s vloženou desetinásobnou deformací a také polotovary kombinující tento postup s kryogenním zpracováním při teplotě 160°C po dobu 24 hodin a také kombinace kryogenního zpracování s následným popouštěním na teplotě 300°C po dobu 2 hodin. Pro porovnání s konvenčním zpracováním byly použity také polotovary ve výchozím žíhaném stavu, tak i stav po zušlechtění. Na takto zpracovaných polotovarech byla následně testována odolnost proti opotřebení formou zkoušky otryskávání, které bylo provedeno vodním paprskem s abrazivem. Po otryskání byly stanoveny váhové úbytky jednotlivých vzorků a také proměřena hloubka vzniklého otvoru. Protože na odolnost vůči opotřebení má vliv nejenom typ struktury, ale i morfologie a tvar karbidů, byly výsledky doplněny metalografickou analýzou a měřením tvrdosti
Rights: © University of West Bohemia
Appears in Collections:Proceedings PING 2020: modern trends in material engineering
Proceedings PING 2020: modern trends in material engineering

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Proceedings_PING-Junior_2020-34-35.pdfPlný text253,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/46386

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.