Title: Představení projektu Zéta: Alternativní materiály a postupy tepelného zpracování pro úpravu a vývoj speciálních obráběcích nástrojů z vysoce prokované rychlořezné oceli.
Authors: Rubešová, Kateřina
Peković, Michal
Jeníček, Štěpán
Benešová, Soňa
Kučerová, Ludmila
Citation: KUČEROVÁ, Ludmila ed.; JIRKOVÁ, Hana ed.; JENÍČEK, Štepán ed. Proceedings PING 2020: modern trends in material engineering: 15.-17.09.2020, Pilsen. 1. vyd. Plzeň: University of West Bohemia, 2020, s. 36-37. ISBN 978-80-261-0958-7.
Issue Date: 2020
Publisher: University of West Bohemia
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/46387
ISBN: 978-80-261-0958-7
Keywords: nástrojová ocel;reverzní kování;obráběcí nástroje;vysokým stupněm prokování
Keywords in different language: tool steel;reverse fittings;cutting tools;high degree of perforation
Abstract: Příspěvek představuje projekt Zéta „Alternativní materiály a postupy tepelného zpracování pro úpravu a vývoj speciálních obráběcích nástrojů z vysoce prokované rychlořezné oceli“. Cílem projektu je prohloubit poznatky v oblasti reverzního kování rychlořezných nástrojových ocelí více cykly – tj. vysokým stupněm prokování, resp. deformace. Obráběcí nástroje se tradičně vyráběly jako kované. V 90. letech 20 století rozvoj práškové metalurgie vedl k vymizení výroby obráběcích nástrojů z tvářených materiálů. Jak se ovšem ukazuje, pro extrémní obráběcí operace, konkrétně pro obrábění austenitických ocelí přerušovaným řezem při výrobě kontejnerů na jaderné palivo, nástroje z práškové oceli nesplňují požadavky na spolehlivost a životnost. Z hlediska výroby kontejnerů pro jaderný reaktor a kontejnerů pro jaderný odpad je nezbytné, aby závěrečná obráběcí operace byla provedena jedním nožem, neboť toto je nutnou podmínkou pro zajištění požadované kvality povrchu a přesnosti rozměrů. Náročnost operace zvyšuje velký počet otvorů ve víku kontejneru. Soustružnický nůž musí operaci provést v jedné operaci (přes všechny otvory), aniž dojde k odchylce v přesnosti a kvalitě obráběné plochy. Během přerušovaného řezu může pracovní teplota na břitu nože dosáhnout až teploty 500 °C. Přerušovaný řez způsobuje vysoké mechanické namáhání při najíždění přes otvory. Selhání soustružnického nože v této fázi výroby způsobuje neúnosné ekonomické ztráty. Proto je cílem projektu vyrobit soustružnické nože s nakovanou destičkou z navrhnutého alternativního materiálu, konstrukčně upravenou tak, aby ostří spadalo do nejvíce protvářené oblasti kovaného polotovaru. Zvyšování životnosti nástrojů a jejich odolnosti proti opotřebení je trvalým požadavkem, a je základním faktorem ekonomiky obráběcího procesu.
Rights: © University of West Bohemia
Appears in Collections:Proceedings PING 2020: modern trends in material engineering
Proceedings PING 2020: modern trends in material engineering

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Proceedings_PING-Junior_2020-36-37.pdfPlný text254,25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/46387

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.