Title: Stanovení vhodných parametrů tepelně-mechanického zpracování vysokopevných ocelí
Authors: Vrtáček, Jiří
Peković, Michal
Jirková, Hana
Bublíková, Dagmar
Kučerová, Ludmila
Citation: KUČEROVÁ, Ludmila ed.; JIRKOVÁ, Hana ed.; JENÍČEK, Štepán ed. Proceedings PING 2020: modern trends in material engineering: 15.-17.09.2020, Pilsen. 1. vyd. Plzeň: University of West Bohemia, 2020, s. 44-45. ISBN 978-80-261-0958-7.
Issue Date: 2020
Publisher: University of West Bohemia
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/46391
ISBN: 978-80-261-0958-7
Keywords: kování;austenitizace;interkritické žíhání;vysokopevné oceli
Keywords in different language: austenitization;forging;intercritical annealing;high strength steel
Abstract: Snižování emisních zplodin COx a NOx spalovacích motorů je důležitým cílem automobilového průmyslu. Jedním ze způsobů redukce emisních zplodin je využití odlehčených dílů konstrukce automobilů. V dílech rámu automobilu se s velkým úspěchem využívá vysokopevných ocelí, které díky mechanismům zpevňování dosahují lepších mechanických vlastností i při snížení tloušťky plechových přístřihů, čímž dochází k redukci hmotnosti. Moderní vysokopevné oceli třetí generace s obsahem manganu 3-10% představují nově vyvíjející se skupinu ocelí, které využívají ke zpevnění TRIP (TRansformed Induced Plasticity) a TWIP (TWinning Induced Plasticity) efekt. Pro experimentální program byly zvoleny dvě vysokopevné oceli s obsahem uhlíku 0,2% legované 3% manganu a různým podílem hliníku. V tomto příspěvku jsou popsány prvotní kroky pro zjištění fázových transformací, vhodných teplot a výdrží tepelného zpracování, následného interkritického žíhaní experimentálních materiálů, dále získané mechanické vlastnosti a návrh teplotních profilů pro tepelně-mechanické zpracování vysokopevných ocelí nové generace.
Rights: © University of West Bohemia
Appears in Collections:Proceedings PING 2020: modern trends in material engineering
Proceedings PING 2020: modern trends in material engineering

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Proceedings_PING-Junior_2020-44-45.pdfPlný text253,07 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/46391

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.