Title: The design and development of platforms and educational applications. New perspectives in distance education.
Other Titles: Vývoj nových platforem a vzdělávacích aplikací. Nové perspektivy v distančním vzdělávání.
Authors: Armakolas, Stefanos
Georgiadou, Olga
Kazana, Athina
Krotký, Jan
Citation: ARMAKOLAS, S. GEORGIADOU, O. KAZANA, A. KROTKÝ, J. The design and development of platforms and educational applications. New perspectives in distance education.. Inovace a technologie ve vzdělávání, 2021, roč. Neuveden, č. 1, s. 33-39. ISSN: 2571-2519
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/46477
ISSN: 2571-2519
Keywords: Informační a komunikační technologie;distanční vzdělávání;e-learning;digitální platformy
Keywords in different language: Information and Communication Technologies;distance education;e-learning;digital platforms
Abstract: Cílem této práce je prozkoumat využití nových technologií v e-learningu, které vytváří nové výzvy v oblasti otevřeného a distančního vzdělávání. Dalším tématem, kterým se v tomto výzkumu zabýváme, jsou systémy řízení učení a jejich využití v e-learningu. Dále pak platformy pro videokonference, které byly vyvinuty či inovovány a hojně využívány právě v době pandemie Covid-19 (2020/21). Výsledky výzkumu ukazují, že navzdory pokroku dosaženému v dnes používaných technologiích pro vývoj platforem a vzdělávacích aplikací existuje prostor pro zlepšení, neboť jejich široké nasazení v důsledku pandemie vyneslo na povrch nečekané problémy, které je třeba řešit.
Abstract in different language: The rapid evolution of New Technologies in the first decade of the 21st century creates new data in the field of distance education, contributes to significant changes in the learning, communication, and interactive environment with the introduction of Open Educational Resources (OERs), Massive Open Online Courses (MOOCs) of Learning Analytics-LA and Educational Data Mining-EDM, mainly in higher education. The purpose of this work is to investigate the use of new technologies in e-learning and the explosion of ICT that creates new data in the field of Open and Distance Learning. Learning Management Systems and how they are used in e-learning, as well as the video conferencing platforms developed and used extensively with the new data brought by the Covid-19 pandemic, are another topic we are dealing with in this research. The results of the research show that despite the progress made in the technologies used today for the design and development of platforms and educational applications, there is room for improvement since their widespread use due to the pandemic brought to the surface problems that had not been addressed until now.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
2021 THE DESIGN AND DEVELOPMENT.....pdf570,33 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/46477

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD