Title: Autorská kniha
Other Titles: Author's book
Authors: Trhlíková, Martina
Advisor: Axmann, Mikoláš
Referee: Kotyza, Vladivoj
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4655
Keywords: autorská kniha;hlubotisk;bibliofilie;sítotisk;abstrakce;urychlený svět
Keywords in different language: author's book;gravure printing;bibliophile;serigraphy;abstraction;speedy world
Abstract: Jako mojí diplomovou práci jsem si zvolila téma Autorská kniha. Zabývala jsem se tvorbou klasické knihy, která ilustruje moje vlastní texty. Součástí teoretické práce je esej na téma Urychlený svět,který popisuje stručný vývoj lidstva po současnost. Ilustrace knihy jsou vytvořené technikou hlubotisku. Práce obsahuje 12 volných grafických listů, variací na ilustrace.
Abstract in different language: For my Diploma Thesis I have chosen the Author's Book topic. I was dealing with the creation of the classic book which illustrates my own texts. The theoretical part includes essay on the topic Speedy world which describes human evolution and development from its beginning up to the present. The book illustrations are created by the graphical deep-printing technique. The work includes the set of 12 free graphic sheets which are the variation of the book illustrations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (UUD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TrhlikovaM_Diplomova prace.pdfPlný text práce56,46 MBAdobe PDFView/Open
Trhlikova.pdfPosudek vedoucího práce138,41 kBAdobe PDFView/Open
pdf(1).Trhlikova.pdfPosudek oponenta práce153,5 kBAdobe PDFView/Open
pdf(2).Trhlikova.pdfPrůběh obhajoby práce114,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4655

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.