Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorHereitová, Iva
dc.date.accessioned2022-03-14T11:00:23Z-
dc.date.available2022-03-14T11:00:23Z-
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationHEREITOVÁ, I. Lymfedém a lymfomasáže po léčbě karcinomu prsu. Podpůrná léčba, 2021, roč. 3, č. 1, s. 22-25. ISSN: 2571-2438cs
dc.identifier.issn2571-2438
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/47133
dc.description.abstractLymfedém v oblasti horní končetiny vznikající jako následek komplexní léčby karcinomu prsu je závažnou komplikací, protože velmi často postihuje ženy v produktivním věku. Výrazně znesnadňuje budoucí rekonvalescenci pacientky, dlouhodobě snižuje kvalitu života a představuje socioekonomický i estetický handicap. Optimální rehabilitační intervence závisí na podtypu nádoru, anatomickém stadiu rakoviny a preferencích pacientky, ovšem v případě časného vzniku lymfedému by měla být zahájena komplexní dekongestivní terapie již během hospitalizace. Pokud není včas a adekvátně léčen, vede k ireverzibilnímu poškození lymfatického systému s následnou fi brotizací tkáně. Hlavním fyzioterapeutickým pilířem je především manuální lymfodrenáž v kombinaci s přístrojovou lymfodrenáží, kompresní terapií, lymfotapingem a pohybovým cvičením.cs
dc.format4 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherWe Make Mediaen
dc.relation.ispartofseriesPodpůrná léčbacs
dc.rightsPlný text není přístupný.cs
dc.rights© We Make Mediaen
dc.subjectkarcinom prsucs
dc.subjectlymfedémcs
dc.subjectmanuální lymfodrenážcs
dc.titleLymfedém a lymfomasáže po léčbě karcinomu prsucs
dc.title.alternativeLymphedema and lymphomassage after treatment of breast canceren
dc.typečlánekcs
dc.typearticleen
dc.rights.accessclosedAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedLymphoedema in the upper limb area arising as a consequence of complex treatment of breast cancer is a serious complication because it very often affects women of working age. It significantly hinders the patient's future recovery, reduces her quality of life in the long term and represents a socioeconomic and aesthetic handicap. The optimal rehabilitation intervention depends on the tumour subtype, the anatomical stage of the cancer and the patient's preferences, but in the case of early onset lymphoedema, comprehensive decongestive therapy should be initiated during hospitalisation. If it is not treated early and adequately, it leads to irreversible damage to the lymphatic system with subsequent tissue fi frotization. The main physiotherapeutic pillar is mainly manual lymphatic drainage in combination with instrumental lymphatic drainage, compression therapy, lymphotaping and physical exercise.en
dc.subject.translatedbreast canceren
dc.subject.translatedlymphedemaen
dc.subject.translatedmanual lymphatic drainageen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.identifier.obd43933391
Appears in Collections:Články / Articles (KFE)
OBDPlease use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/47133

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD