Title: CFD flow analysis of the cantileverR micro-turbine
Other Titles: CFD analýza proudění v radiální mikroturbíně
Authors: Syka, Tomáš
Weiß, Andreas P.
Citation: SYKA, T. WEIß, AP. CFD FLOW ANALYSIS OF THE CANTILEVER MICRO-TURBINE. In TURBOMACHINES 2018. Praha: CZECH TECHNICAL UNIV PRAGUE, 2018. s. 108-113. ISBN: 978-80-01-06521-1 , ISSN: 2336-5382
Issue Date: 2018
Publisher: CZECH TECHNICAL UNIV PRAGUE
Document type: konferenční příspěvek
ConferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/47169
ISBN: 978-80-01-06521-1
ISSN: 2336-5382
Keywords: CFD simulace;NUMECA;ORC, radiální mikroturbína
Keywords in different language: CFD simulation;NUMECA;ORC;cantilever micro-turbine
Abstract: Článek popisuje poznatky z výzkumu a vývoje radiální mikroturbíny navržené pro práci v ORC elektrárnách. Stručně je popsán stupeň experimentální turbíny a použité numerické modely. První část se zabývá porovnáním naměřených a spočtených výsledků. Druhá část se zabývá vlivem geometrie výstupní části na pracovní parametry turbíny. Výsledky jsou významné pro další studie ve výzkumném a vývojovém procesu.
Abstract in different language: The article deals with a description of results from research and development of the cantilever micro-turbine designed for the ORC power plants. The experimental turbine stage and used numerical models are briefly described. In the first part the comparison of measured and CFD results is presented. The second part deals with an investigation of the outlet geometry influence on the turbine working parameters. The results are relevant for next studies in the research and development process.
Rights: © Czech Technical University in Prague
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference objects
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
SYKA_CFD_FLOW_ANALYSIS_OF_THE_CANTILEVER_MICRO-TURBINE.pdf8,7 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/47169

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD