Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPiskorski, Jakub
dc.contributor.authorBabych, Bogdan
dc.contributor.authorKancheva, Zara
dc.contributor.authorKanishcheva, Olga
dc.contributor.authorLebedeva, Maria
dc.contributor.authorMarcińczuk, Michal
dc.contributor.authorNakov, Preslav
dc.contributor.authorOsenova, Petya
dc.contributor.authorPivovarova, Lidia
dc.contributor.authorPollak, Senja
dc.contributor.authorPřibáň, Pavel
dc.contributor.authorRadev, Ivaylo
dc.contributor.authorRobnik-Šikonja, Marko
dc.contributor.authorStarko, Vasyl
dc.contributor.authorSteinberger, Josef
dc.contributor.authorYangarber, Roman
dc.date.accessioned2022-03-21T11:00:17Z-
dc.date.available2022-03-21T11:00:17Z-
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationPISKORSKI, J. BABYCH, B. KANCHEVA, Z. KANISHCHEVA, O. LEBEDEVA, M. MARCIŃCZUK, M. NAKOV, P. OSENOVA, P. PIVOVAROVA, L. POLLAK, S. PŘIBÁŇ, P. RADEV, I. ROBNIK-ŠIKONJA, M. STARKO, V. STEINBERGER, J. YANGARBER, R. Slav-NER: the 3rd Cross-lingual Challenge on Recognition, Normalization, Classification, and Linking of Named Entities across Slavic languages. In Proceedings of the 8th BSNLP Workshop on Balto-Slavic Natural Language Processing. Stroudsburg, PA: The Association for Computational Linguistics, 2021. s. 122-133. ISBN: 978-1-954085-14-5cs
dc.identifier.isbn978-1-954085-14-5
dc.identifier.uri2-s2.0-85119620242
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/47191
dc.description.abstractTento článek popisuje Slav-NER: 3. vícejazyčnou soutěž pojmenovaných entit ve slovanských jazycích. Úkoly zahrnují rozpoznávání zmínek o pojmenovaných entitách ve webových dokumentech, normalizaci názvů a mezijazyčné propojování. Soutěž zahrnuje šest jazyků a pět typů entit a je organizována v rámci workshopu 8th Balto-Slavic Natural Language Processing Workshop, který se koná společně s konferencí EACL 2021. Soutěže se zúčastnilo deset týmů. Úspěšnost v úloze rozpoznávání pojmenovaných entit dosáhla 90% F-míry, což je mnohem více, než bylo zaznamenáno v prvním ročníku výzvy. Sedm týmů pokrylo všech šest jazyků. Podrobné informace o hodnocení jsou k dispozici na webové stránce úlohy.cs
dc.format12 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherThe Association for Computational Linguisticsen
dc.relation.ispartofseriesProceedings of the 8th BSNLP Workshop on Balto-Slavic Natural Language Processingen
dc.rights© Association for Computational Linguisticsen
dc.subjectNERcs
dc.subjectmultilingualitacs
dc.subjectklasifikacecs
dc.subjectdatasetcs
dc.titleSlav-NER: the 3rd Cross-lingual Challenge on Recognition, Normalization, Classification, and Linking of Named Entities across Slavic languagesen
dc.title.alternativeSlav-NER: the 3. vícejazyčná soutěž na rozpoznání, normalizaci, klasifikaci linkování pojmenovaných entit napříč slovanskými jazykycs
dc.typekonferenční příspěvekcs
dc.typeConferenceObjecten
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedThis paper describes Slav-NER: the 3rd Multilingual Named Entity Challenge in Slavic languages. The tasks involve recognizing mentions of named entities in Web documents, normalization of the names, and cross-lingual linking. The Challenge covers six languages and five entity types, and is organized as part of the 8th Balto-Slavic Natural Language Processing Workshop, co-located with the EACL 2021 Conference. Ten teams participated in the competition. Performance for the named entity recognition task reached 90% F-measure, much higher than reported in the first edition of the Challenge. Seven teams covered all six languages. Detailed evaluation information is available on the shared task web page.en
dc.subject.translatedNERen
dc.subject.translatedmultilingualityen
dc.subject.translatedclassificationen
dc.subject.translateddataseten
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.identifier.obd43933621
dc.project.IDSGS-2019-018/Zpracování heterogenních dat a jejich specializované aplikacecs
dc.project.IDEF17_048/0007267/InteCom: VaV inteligentních komponent pokročilých technologií pro plzeňskou metropolitní oblastcs
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference Papers (KIV)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Přibáň-BSNLP-2021.pdf458,87 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/47191

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD