Title: SPEM-Based Process Anti-Pattern Models for Detection in Project Data
Other Titles: Modely procesních anti-vzorů založené na SPEM pro detekci v projektových datech
Authors: Šimečková, Lenka
Brada, Přemysl
Pícha, Petr
Citation: ŠIMEČKOVÁ, L. BRADA, P. PÍCHA, P. SPEM-Based Process Anti-Pattern Models for Detection in Project Data. In 46th Euromicro Conference on Software Engineering and Advanced Applications (SEAA 2020). Piscataway: IEEE, 2020. s. 89-92. ISBN: 978-1-72819-532-2
Issue Date: 2020
Publisher: IEEE
Document type: konferenční příspěvek
ConferenceObject
URI: 2-s2.0-85096571493
http://hdl.handle.net/11025/47229
ISBN: 978-1-72819-532-2
Keywords: softwarový proces;anti-vzor;model;SPEM;analýza dat;transformace
Keywords in different language: software proces;anti-pattern;model;SPEM;data analysis;transformation
Abstract: Detekce potíží projektů a nedostatků v jejich řízení je častou potřebou v oblasti projektového řízení a zlepšování procesu. Ideálně je taková detekce prováděna na základě dat dostupných v nástrojích řízení projektů. Procesní anti-vzory popisují právě tyty potíže a nedostatky, jsou ale zachyceny typicky ve formě určené k použití lidmi v projektovém řízení což vede k nejednoznačné interpretaci. Formalizované modely by přitom napomohly datově orientované detekci anti-vzorů. V tomto příspěvku ukazujeme, jak je možné anti-vzory modelovat na základě Software & System Process Engineering Metamodel (SPEM) a následně, jak je možné takovéto modely transformovat do podoby dotazů nad projektovými daty. Tento přístup je implementován v podobě rozšiřujícího modulu nástroje Eclipse Process Framework Composer.
Abstract in different language: A common need in software project management and process improvement is to detect the occurrence of project mishaps and management mistakes, if possible based on data available from project management and development tools. Process anti-patterns describe such re-occurring problems in textual form intended for human consumption, and the lack of their unambiguous, formalized models hinders their detection in project data. This paper discusses how process anti-patterns can be modeled using Software & System Process Engineering Metamodel (SPEM) and describes an approach to transform such models into queries over data of actual software projects. An implementation of the approach in the form of Eclipse Process Framework Composer plug-in is also presented.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© IEEE
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference Papers (KIV)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
simeckova.pdf166,07 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/47229

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD