Title: Interactive System Architecture Exploration:Case Studies with the IMiGEr Tool
Other Titles: Interaktivní analýza systémové architektury: Případová studie nástroje IMiGEr
Authors: Brada, Přemysl
Lipka, Richard
Holý, Lukáš
Ježek, Kamil
Citation: BRADA, P. LIPKA, R. HOLÝ, L. JEŽEK, K. Interactive System Architecture Exploration:Case Studies with the IMiGEr Tool. In Proceedings of the 15th International Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theory and Applications, Volume 3. Setúbal: SciTePress, 2020. s. 288-293. ISBN: 978-989-758-402-2 , ISSN: 2184-4321
Issue Date: 2020
Publisher: SciTePress
Document type: konferenční příspěvek
ConferenceObject
URI: 2-s2.0-85083526633
http://hdl.handle.net/11025/47236
ISBN: 978-989-758-402-2
ISSN: 2184-4321
Keywords: vizualizace grafů;průzkum architektury;analýza závislostí
Keywords in different language: Large Graph Visualization;Architecture Exploration;Dependency Analysis
Abstract: Diagramy softwarových systémů mohou být komplexní a mohou se snadno skládat ze stovek až tisíců komponent různých typů a jejich propojení. Porozumění jejich interním strukturám skrz odpovídající vizualizaci je tak nesnadný úkol. Speciálně pokud není možné utvářet hierarchické struktury. Mezi hlavní problémy patří vizuální šum a protichůdné požadavky zobrazení celého grafu a detailů zároveň. Pro řešení těchto problémů jsme v nástroji IMiGEr vytvořili metodu průzkumu grafů založenou na principu zobrazení detailů na požadavek. Umožňuje efektivní průzkum rozsáhlých diagramů s více typy uzlů. Tento článek ukazuje klíčové techniky a jejich kombinace umožňující demonstraci přínosů pro pochopení architektury.
Abstract in different language: Software systems of all kinds tend to be complex, easily comprising hundreds of components of various types and many more interconnections. Understanding of their internal structure through appropriate visualization is, therefore, a challenging task, especially when hierarchical decomposition is not possible. Among the key hindrances in existing graph-based visualizations of such systems are visual clutter and the contradictory requirements of ideally seeing the whole system context while showing enough details to analyze particular elements. Addressing such issues to enable effective comprehension of large multi-modal graphs, we developer a method of their exploration leaning on user interaction with the diagram and details on demand principle, implemented in IMiGEr. In this paper, we show the key techniques it employs, explain their combination and illustrate the benefits on the representative tasks in software architecture understanding.
Rights: Plný text není přístupný.
© SCITEPRESS
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference Papers (KIV)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Holý Visigrapp 2020.pdf10,33 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/47236

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD