Title: Conditionality Analysis of the Radial Basis Function Matrix
Other Titles: Analýza podmíněnosti radiálních bázových funkcí
Authors: Červenka, Martin
Skala, Václav
Citation: ČERVENKA, M. SKALA, V. Conditionality Analysis of the Radial Basis Function Matrix. In ICCSA 2020. Cham: Springer, 2020. s. 30-43. ISBN: 978-3-030-58802-1 , ISSN: 0302-9743
Issue Date: 2020
Publisher: Springer
Document type: konferenční příspěvek
ConferenceObject
URI: 2-s2.0-85093112881
http://hdl.handle.net/11025/47305
ISBN: 978-3-030-58802-1
ISSN: 0302-9743
Keywords: radiální bázové funkce;soustava lineárních rovnic;číslo podmíněnosti;podmíněnost matice
Keywords in different language: radial basis function;system of linear equations;condition number;matrix conditionality.
Abstract: Globální radiální bázové funkce obecně vedou ke špatně podmíněné soustavě lineárních rovnic. Tento příspěvek analyzuje podmíněnost Gaussovy a „Thin Plate Spline“ (TPS) funkcí. Experimenty ukázaly závislost na tvarovém parametru a počtu bodů. Tato závislost lze popsat analyticky.
Abstract in different language: The global RBFs lead to an ill-conditioned system of linear equations, in general. This contribution analyzes conditionality of the Gauss and the Thin Plate Spline (TPS) functions. Experiments made proved dependency of the shape parameter and number of points, which can be described as an analytical function.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© Springer
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference Papers (KIV)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Červenka, Skala clanek.pdf3,7 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/47305

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD