Title: Kanonická ustanovení ohledně sexuálního zneužívání nezletilých v historii latinské církve
Authors: Vintrová, Martina
Citation: VINTROVÁ, M. Kanonická ustanovení ohledně sexuálního zneužívání nezletilých v historii latinské církve. Salve. Revue pro teologii, duchovní život a kulturu, 2019, roč. 29, č. 3, s. 139-148. ISSN: 1213-6301
Issue Date: 2019
Publisher: Krystal OP
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/47511
ISSN: 1213-6301
Keywords: kanonické právo;sexuální zneužívání;nezletilí;právní dějiny
Keywords in different language: canon law;sexual abuse;underage;history of law
Rights: © Salve
Plný text není přístupný.
Appears in Collections:Články / Articles (KPD)
OBD

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vintrová - zneužívání nezletilých - Salve.pdfPlný text7,69 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/47511

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD