Title: Moderní technologie při výuce fyziky z pohledu oční kamery
Other Titles: Modern technology for teaching physics from the view of the eye camera
Authors: Burdová, Veronika
Tesař, Jiří
Vochozka, Vladimír
Citation: KÉHAR, O. (ed.) Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 9: Změny v RVP a jejich dopady do obsahu výuky fyziky, Kašperské hory 2019, s. 20-24.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: https://kof.zcu.cz/ak/trendy/9/sbor/ModerniTrendy9_sbornik.pdf
http://hdl.handle.net/11025/47574
ISBN: 978-80-261-1092-7
Keywords: výuka;fyzika;základní škola;IT technologie
Keywords in different language: teaching;physics;elementary school;IT technology
Abstract: Příspěvek se zabývá užitím IT technologií ve výuce fyziky na ZŠ. Využitím oční kamery analyzuje nově dostupný výukový software elektronické doplňky k učebnici fyziky. Porovnává žákovské dotazníkové hodnocení interaktivních doplňků s vyhodnocením práce s tímto software pomocí oční kamery.
Abstract in different language: The paper deals with the use of IT technologies in teaching physics at primary schools. Utilizing an eye camera analyses the newly available teaching software electronic supplements to the physics textbook. It compares the pupil's questionnaire evaluation of interactive supplements with the evaluation of working with this software using an ophthalmic camera.
Appears in Collections:Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 9
Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 9

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tiraz.pdfPlný text475,19 kBAdobe PDFView/Open
ModerniTrendy9_sbornik-20-24.pdfPlný text673,4 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/47574

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.