Title: Více fyziky do škol!
Other Titles: More physics to school!
Authors: Dolejší, Jiří
Citation: KÉHAR, O. (ed.) Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 9: Změny v RVP a jejich dopady do obsahu výuky fyziky, Kašperské hory 2019, s. 25-29.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: https://kof.zcu.cz/ak/trendy/9/sbor/ModerniTrendy9_sbornik.pdf
http://hdl.handle.net/11025/47575
ISBN: 978-80-261-1092-7
Keywords: fyzika;výuka;moderní trendy
Keywords in different language: physics;teaching;modern trends
Abstract: Tento příspěvek navazuje na autorův příspěvek na konferenci Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 5 (1). Neobsahuje nic dramaticky nového, některé již vyslovené názory autor opakuje jinými slovy a ilustruje jinými příklady. Komentuje některé aspekty školské fyziky a navrhuje větší důraz na souvislost školské fyziky se současným světem, současnými technologiemi, současnou vědeckou fyzikou a pohledy aktivních profesionálních fyziků.
Abstract in different language: This contribution repeats with another words and another illustrations opinions and proposals already written in (1). Some aspects of the usual look of physics lessons at school are commented and proposals to change the status are made. In author’s view much stronger emphasis should be put on the correlation of the school physics with the current world, current technologies and current science. Active physicists should be invited to present their view, their understanding of the world and their experience.
Appears in Collections:Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 9
Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 9

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tiraz.pdfPlný text475,19 kBAdobe PDFView/Open
ModerniTrendy9_sbornik-25-29.pdfPlný text412,62 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/47575

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.