Title: Jaké mají budoucí učitelé pro 1. stupeň představy o částicové stavbě látek?
Other Titles: Pre-service primary teachers ́ ideas about particulate nature of matter
Authors: Hejnová, Eva
Citation: KÉHAR, O. (ed.) Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 9: Změny v RVP a jejich dopady do obsahu výuky fyziky, Kašperské hory 2019, s. 56-60.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: https://kof.zcu.cz/ak/trendy/9/sbor/ModerniTrendy9_sbornik.pdf
http://hdl.handle.net/11025/47579
ISBN: 978-80-261-1092-7
Keywords: revize Rámcového výukového programu;přírodovědné vzdělávání;základní škola;výzkum;částicová stavba látek
Keywords in different language: revisions of the Frame Educational Program;scientific education;elementary school;research;particle structure of substances
Abstract: V souvislosti s přípravou revize Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání se v diskusích aktuálně objevuje i otázka, jaký by měl být obsah a cíle fyzikální části přírodovědy na 1. stupni základní školy. S touto otázkou úzce souvisí i příprava budoucích učitelů pro primární přírodovědné vzdělávání, jež nemusí být, co se týče fyzikálního vzdělávání, z mnoha důvodů dostačující. V příspěvku tuto skutečnost ilustrujeme na výsledcích výzkumu, který ukázal mnohé chybné představy budoucích učitelů pro 1. st. ZŠ o částicové stavbě látek.
Abstract in different language: Related to the preparation of the revision of the Framework Educational Programme for Basic Education, the question of looking for the content and objectives of the physical part of science at primary school is currently discussed. This issue is closely connected to the education of pre-service primary teachers, which may not be sufficient for many reasons. In this paper we illustrate this fact on the results of research that revealed many misconceptions of pre-service primary teachers in understanding of particulate nature of matter.
Appears in Collections:Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 9
Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 9

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ModerniTrendy9_sbornik-56-60.pdfPlný text622,04 kBAdobe PDFView/Open
tiraz.pdfPlný text475,19 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/47579

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.