Title: Biologická léčba u kolorektálního karcinomu
Other Titles: Immunotherapy in Colorectal Cancer
Authors: Čajdíková, Lucie
Advisor: Šorejs Ondřej, MUDr. Ph.D.
Referee: Mařan Jan, MUDr.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48834
Keywords: kolorektální karcinom;prevence;diagnostika;biologická léčba;metastáze
Keywords in different language: colorectal cancer;prevention;diagnostics;biological therapy;metastases
Abstract: Bakalářská práce na téma "Biologická léčba u kolorektálního karcinomu" je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické práci je popsána anatomie, epidemiologie, rizikové faktory, příznaky, diagnostika, prevence a léčba. Praktická část obsahuje kazuistiky pacientů, kteří se léčili s metastatickým kolorektálním karcinomem.
Abstract in different language: The bachelor thesis titled "Biological therapy of colorectal cancer" is divided into the theoretical and practical part. The theoretical part describes anatomy, epidemiology, risk factors, symptoms, diagnostics, prevention and therapy. The practical part contains case studies of patients who were treated for metastatic colorectal cancer.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
cajdikova_lucie_RAS_BP.pdfPlný text práce2,88 MBAdobe PDFView/Open
Cajdikova_VP.pdfPosudek vedoucího práce341,69 kBAdobe PDFView/Open
Cajdikova_OP.pdfPosudek oponenta práce354,84 kBAdobe PDFView/Open
Cajdikova.pdfPrůběh obhajoby práce381,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48834

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.