Title: Možnosti diagnostiky nádorového onemocnění prsu
Other Titles: Possibilities of breast cancer diagnosis
Authors: Dudáková, Michaela
Advisor: Honzíková Kamila, Ing. Bc.
Referee: Tupý Radek, MUDr., Ing. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48836
Keywords: prs;diagnostika;mamografie
Keywords in different language: breast;diagnosis;mamography
Abstract: Tato bakalářská nese téma Možnosti diagnostiky nádorového onemocnění prsu. Teoretická část je věnována teorii, která pojednává především o dostupných vyšetřovacích metodách a jejich využití pro nádorové onemocnění prsu. Praktická část obsahuje jak kvantitativní, tak kvalitativní výzkum. Kombinace obou přístupů využívá silné stránky obou metodologií.
Abstract in different language: This bachelor's thesis deals with the possibilities of breast cancer diagnosis. The theoretical part is devoted to the theory, which deals mainly with available examination methods and their use for breast cancer. The practical part contains both quantitative and qualitative research. The combination of both approaches takes advantage of the strengths of both methodologies.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dudakova_Michaela_RAS_BP.pdfPlný text práce2,37 MBAdobe PDFView/Open
Dudakova_VP.pdfPosudek vedoucího práce268,43 kBAdobe PDFView/Open
Dudakova_OP.pdfPosudek oponenta práce322,78 kBAdobe PDFView/Open
Dudakova.pdfPrůběh obhajoby práce376,87 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48836

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.