Title: Radiodiagnostické zobrazovací metody při poranění krční, hrudní a bederní páteře, algoritmy vyšetření a úloha radiologického asistenta při jejich provedení
Other Titles: Radiodiagnostic methods used in imaging of cervical, thoracic and lumbar spine injuries, the algorythms of these examinations and role of radiology assistant during these examinations.
Authors: Šebesta, David
Advisor: Smetáková Petra, Ing. Bc.
Referee: Tupý Radek, MUDr., Ing. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48837
Keywords: páteř;poranění páteře;rentgenové vyšetření;výpočetní tomografie;magnetická rezonance
Keywords in different language: spine;spine injuries;x-ray examination;computed tomography;magnetic resonance imaging
Abstract: Bakalářská práce se zabývá traumatickými poraněními páteře a zobrazovacími metodami užívanými při jejich diagnostice. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na anatomický popis páteře, poranění páteře, užívané zobrazovací metody, průběhy jednotlivých vyšetření a roli radiologického asistenta při těchto vyšetřeních. Praktická část je zaměřena na analýzu souboru pacientů s traumatickým poraněním páteře a statistické zpracování získaných dat dle předem daných kritérií jako jsou pohlaví, věk, použité zobrazovací metody atd.
Abstract in different language: This bachelor's thesis deals with traumatic spine injuries and diagnostic methods used in their imaging. The thesis consists of a theoretical part and a practical part. The theoretical part is focused on anatomical description of spine, traumatic injuries, diagnostic methods, algorithms of the examinations and the part of radiology assistant during these examinations. The practical part is focused on analysis of group of patients with traumatic spine injuries and statistical elaboration of acquired data according to given criteria such as sex, age, used diagnostic methods etc.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sebesta_David_RAS3_BP.pdfPlný text práce2,36 MBAdobe PDFView/Open
Sebesta_VP.pdfPosudek vedoucího práce329,08 kBAdobe PDFView/Open
Sebesta_OP.pdfPosudek oponenta práce324,54 kBAdobe PDFView/Open
Sebesta.pdfPrůběh obhajoby práce398,83 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48837

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.