Title: Traumatologie zápěstí a možnosti jeho zobrazení
Other Titles: Traumatology of the wrist and options of its projection
Authors: Krasnova, Angelina
Advisor: Honzíková Kamila, Ing. Bc.
Referee: Smetáková Petra, Ing. Bc.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48841
Keywords: ruka;zlomenina;zápěstí;diagnostika;pacient;vyšetření
Keywords in different language: hand;fracture;wrist;diagnosis;patient;examination
Abstract: Bakalářská práce je zpracovaná na téma "Traumatologie zápěstí a možnosti jeho zobrazení". Práce se skládá ze dvou částí - teoretické a praktické. První se skládá z teorie o anatomických strukturách horní končetiny i konkretně zápěstí, nejčastějších patologií, vznikajících u člověka, typech zlomenin a metodách diagnostiky. Teorie je popsána prostřednictvím použíté literatury a vědeckých článků v českém, ruském a anglickém jazyce z otevřených zdrojů knihoven a internetu. Praktická čast se skládá ze statistického výzkumu a vypracováné kazuistiky pacientů z FN Plzeň, za období 1.12.2021 - 31.12.2021.
Abstract in different language: The bachelor's thesis is elaborated on the topic "Traumatology of the wrist and options of it's projection". The work consists of two parts - theoretical and practical. The first consists of the theory of anatomical structures of the upper limb and specifically the wrist, the most common pathologies arising in humans, types of fractures and methods of diagnosis. The theory is described through used literature and scientific articles in Czech, Russian and English languages from open sources of libraries and the Internet. The practical part consists of statistical research and case studies of patients from FN Plzeň, for the period 1.12.2021 - 31.12.2021.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Krasnova_Angelina_RAS_BP.pdfPlný text práce3,58 MBAdobe PDFView/Open
Krasnova_VP.pdfPosudek vedoucího práce306,2 kBAdobe PDFView/Open
Krasnova_OP.pdfPosudek oponenta práce353,98 kBAdobe PDFView/Open
Krasnova.pdfPrůběh obhajoby práce365,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48841

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.