Title: Ověřování protilátek pro imunohistochemické stanovení
Other Titles: Validation of antibodies used for immunohistochemistry
Authors: Mičkeová, Klára
Advisor: Vlas Tomáš, Ing. Bc.
Referee: Čedíková Miroslava, MUDr. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48844
Keywords: nepřímá imunofluorescence;protilátka;imunohistochemie;průtoková cytometrie;imunofluorescence;pcna
Keywords in different language: indirect immunofluorescence;antibody;immunohistochemistry;flow cytometry;pcna;antibodies validation
Abstract: Tato práce se zabývá detekcí vazby několika druhů monoklonálních protilátek, s hlavním zaměřením na anti-PCNA protilátku. Ověřování funkčnosti protilátek bylo provedeno několika metodami, které jsou schopné zobrazit či kvantifikovat vazbu dané protilátky. Schopnost vazby anti-PCNA protilátky se lišila mezi jednotlivými metodami. Skupina protilátek proti cytokeratinům vykazovala vždy pozitivitu, naopak u protilátek anti-alfa/beta tubulin dimerů byl vždy negativní výsledek (protilátky se nebyly schopny navá-zat na hledaný antigen).
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on detecting and validating bonds of different types of mo-noclonal antibodies, mainly on the anti-PCNA antibody. The validation process of these antibodies has been done using several methods, wich can show or quantify the bond of the antibody-antigen complex. The bonding ability of the anti-PCNA antibody differed between methods used. The anti-body group against cytokaretins always showed positive results. Antibodies against alpha/beta tubulin dimers showed no signs of bonding with the antigen (negative results).
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mickeova_Klara_LDZ_BP.pdfPlný text práce2,76 MBAdobe PDFView/Open
Mickeova_VP.pdfPosudek vedoucího práce436,07 kBAdobe PDFView/Open
Mickeova_OP.pdfPosudek oponenta práce356,13 kBAdobe PDFView/Open
Miskeova.pdfPrůběh obhajoby práce374,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48844

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.