2022

Kolekce

13 items

Recent Submissions

Cvrček, František
Metamorfózy práva ve střední Evropě VII. Jde nám ještě o demokracii a právo?

Vodičková, Eva Sofia
Konkurzní řízení v období první ČSR na pozadí příslušné judikatury

Recently there have been numerous applications for bankruptcy, their numbers increasing year by year due to both objective (Covid pandemic, energy price surges) and subjective reasons. This has clearly placed heavy burdens on courts in terms of bankruptcy proceedings. These proceedings ...

Laciak, Ondrej , Vasilik, Lucia
Inštitút vyšetrovacieho sudcu vo francúzskom trestnom konaní – inšpirácia alebo prežitok?

Gábriš, Tomáš , Laclavíková, Miriam
Štandardy pravdy a istoty v procesnom práve (právno-filozofické a právno- historické pozadie problému)

Gardavský, Martin , Koubek, Lukáš
Komparace právní úpravy a některých aspektů institutu zkoušek spolehlivosti v České republice a Srbské republice

The article focuses on the comparison of legal regulation of integrity tests in the Czech Republic and the Republic of Serbia. Integrity tests are a very effective tool in the fight against corruption and similar criminal activities that occur in the exercise of office....