Katedra hudební kultury / Department of Musical Culture

Kolekce


Recent Submissions

Cuchá, Barbora
Vybrané skladby Wolfganga Amadea Mozarta v přímé reprodukci v hodinách hudební výchovy na prvním stupni základní školy.

The diploma thesis is about the work of W. A. Mozart and the use of his musical compositions for listening in music lessons at primary school. Two compositions are selected from the textbooks - A Little Night Music and Variations in C major and worked with in th...

Trkovská, Adéla
Výuka intonace na 2. stupni základní školy

The thesis theme concerns intonation at the second grade of primary schools. The first part of the thesis is theoretical and focuses on the development of the intonation methodology. There is also part about the concept of intonation in the Framework educational programme and ...

Vanáč, Martin
Křesťanská populární hudba v Čechách

This diploma thesis deals with christian popular music in Czech Republic. It focuses on the development of christian popular music in the Czech Republic and presents the most important Czech christian bands and artists. In this thesis is created a model lesson of music educati...

Schmid, Daniel
Současný stav zvukové techniky pro využití na základních uměleckých školách

The title of my thesis is The Present possibilities of sound systems used in elementary art schools. The main aim of this thesis is to describe correct use of sound systems in elementary art schools and other types of schools as well. This thesis is divided into ...

Jurnečková, Adéla
Vybrané skladby Antonína Dvořáka a Bohuslava Martinů a jejich využití v poslechových činnostech v hudební výchově na SŠ

The thesis deals with listening activities in music lessons in high school. It lists possible ways to make listening activities more attractive. These ways are demonstrated on specific educational projects. The thesis is based on the views of important contemporary music educators. Sele...