Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMařan Jan, MUDr.
dc.contributor.authorJankovská, Milena
dc.contributor.refereeSovová Alena, Mgr. Bc.
dc.date.accepted2022-9-12
dc.date.accessioned2022-12-05T23:10:45Z-
dc.date.available2020-6-17
dc.date.available2022-12-05T23:10:45Z-
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-3-31
dc.identifier91150
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/50550-
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá léčbou nádorů hrtanu. V teoretické části jsme popisovali anatomii, klinické příznaky, epidemiologii, rizikové faktory, klasifikaci, diagnostiku, ale především je zaměřena na léčbu nádorů hrtanu. Výzkumnou část bakalářské práce tvoří kvalitativní výzkum. Výzkum je složen z pěti kazuistik pacientů s nádorem hrtanu, kteří podstoupili radioterapeutickou léčbu na ORAK FN Plzeň.cs
dc.format65 s
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjecthrtancs
dc.subjectléčbacs
dc.subjectnádorcs
dc.titleLéčba nádorů hrtanucs
dc.title.alternativeThe treatment tumors of larynxen
dc.typebakalářská práce
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studií
dc.thesis.degree-programSpecializace ve zdravotnictví
dc.description.resultNeobhájeno
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis deals with the treatment of tumors of larynx. In the theoretical part we described the anatomy, clinical symptoms, epidemiology, risk factors, classification, dia-gnosis, but above all it is focused on the treatment of cancer of the larynx. The research part of the bachelor thesis consists of qualitative research. The research consists of five case reports of patients with anu cancer who underwent radiotherapy treatment at ORAK FN Plzeň.en
dc.subject.translatedcanceren
dc.subject.translatedlarynxen
dc.subject.translatedtreatmenten
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
jankovska_milena_RAS_BP.pdfPlný text práce1,3 MBAdobe PDFView/Open
Jankovska_VP.pdfPosudek vedoucího práce321,89 kBAdobe PDFView/Open
Jankovska_OP.pdfPosudek oponenta práce350,79 kBAdobe PDFView/Open
Jankovska.pdfPrůběh obhajoby práce357,19 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/50550

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.