Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHanzová, Alena
dc.contributor.authorKábová, Lucie
dc.contributor.refereeTarant, Zbyněk
dc.date.accepted2012-05-29
dc.date.accessioned2013-06-19T06:27:11Z
dc.date.available2010-04-30cs
dc.date.available2013-06-19T06:27:11Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-04-26
dc.identifier39639
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/5078
dc.description.abstractPro svou diplomovou práci jsem si zvolila téma Reflexe arabsko-izraelského konfliktu ve 30. letech 20. století očima českých tištěných médií. Toto téma jsem si vybrala z toho důvodu, že jsem chtěla tuto problematiku arabsko-izraelského konfliktu v médiích prostudovat hlouběji. Cílem mé práce bylo zjistit co nejvíce informací o tom, jak se o tomto tématu psalo a hovořilo v době tehdejšího již demokratického Československa, jaký byl pohled československých médií na tuto problematiku, jestli byl zaujatý nebo čistě nestranný, do jaké míry byl ovlivněn vnitřní i mezinárodní politikou. Dalším cílem mé práce bylo zjistit, jaký názor měli některé významné politické osobnosti tehdejšího Československa a jaký byl postoj široké veřejnosti na tuto problematiku.cs
dc.format498 s. (592 621 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectarabsko-izraelský konfliktcs
dc.subject30. létacs
dc.subjectarabská revolucecs
dc.subjectbritský mandát v Palestiněcs
dc.subjectžidovské přistěhovalectvícs
dc.subjectsionismuscs
dc.subject30. létacs
dc.subjectformování česko-židovských vztahůcs
dc.subjectT. G. Masarykcs
dc.subjectEdvard Benešcs
dc.subjectanalýza československých periodikcs
dc.titleReflexe arabsko-izraelského konfliktu ve 30. letech 20. století v českých tištěných médiíchcs
dc.title.alternativeReflection on the Arab-Israeli Conflict in the Thirties in the Czech Pressen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra blízkovýchodních studiícs
dc.thesis.degree-programMezinárodní teritoriální studiacs
dc.description.resultNeobhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedI have chosen the topic of the Reflection on the Arabian-Israeli Conflict in 1930s in the Czech Press as a subject of my theses because I wanted to study the issue of the Arab-Israeli Conflict in the Czech mass media closely. The aim of my study was to ascertain as much information about how it had been written and spoken about this topic in the time of the first democratic republic of Czechoslovakia and what was the opinion of Czechoslovakian Press on this problematic, if this view was prejudiced or unbiased and how much it was influenced by the internal and international politics. Another aim of this thesis was to find out what opinion were some of the important political personalities from the Czechoslovakia of and what the public meaning was. I have also intended to apply my expert knowledge that I have acquired during my studies at this university.en
dc.subject.translatedarab-israeli conflicten
dc.subject.translated1930sen
dc.subject.translatedarab revolten
dc.subject.translatedpalestine mandateen
dc.subject.translatedjewish colonizationen
dc.subject.translatedzionismen
dc.subject.translatedrelation between Czech and Jews in 1930sen
dc.subject.translatedT.G. Masaryken
dc.subject.translatedEdvard Benešen
dc.subject.translatedanalysis of the czechoslovakian pressen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Kabova.pdfPlný text práce5,27 MBAdobe PDFView/Open
Kabova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce437,51 kBAdobe PDFView/Open
Kabova_oponent.pdfPosudek oponenta práce443,69 kBAdobe PDFView/Open
Kabova.pdfPrůběh obhajoby práce186,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5078

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.