Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorGangur, Mikuláš
dc.contributor.authorVáclavík, Luboš
dc.contributor.refereeSvoboda, Milan
dc.date.accepted2012-06-05
dc.date.accessioned2013-06-19T06:33:09Z
dc.date.available2011-11-30cs
dc.date.available2013-06-19T06:33:09Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-04-27
dc.identifier50114
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/5112
dc.description.abstractHlavním cílem diplomové práce je analyzovat metody měření a řízení úrokového rizika. Tato analýza je provedena v prostředí finančních institucí, které jsou v dnešním období ekonomické nestability vystaveny velkému počtu rizik. Řízení těchto rizik je důležité k udržení na konkurenčním trhu.cs
dc.format70 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjecttržní rizikacs
dc.subjectúrokové rizikocs
dc.subjectzajišťovánícs
dc.subjectfinanční derivátycs
dc.subjectbankacs
dc.titleZajištění úrokového rizikacs
dc.title.alternativeHedging of interest rate risken
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.description.departmentKatedra ekonomie a kvantitativních metodcs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultNeobhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThe main aim of the thesis is to analyze methods of measuring and managing interest rate risk. This analysis is situated in an environment of financial institutions which are exposed to large number of risks especially in period of economic instability. Managing these risks is important to remain on a competitive market.en
dc.subject.translatedmarket risksen
dc.subject.translatedinterest rate risken
dc.subject.translatedhedgingen
dc.subject.translatedfinancial derivativesen
dc.subject.translatedbanken
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP2012.pdfPlný text práce1,43 MBAdobe PDFView/Open
Vaclavik - vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce433,97 kBAdobe PDFView/Open
Vaclavik - oponent prace.pdfPosudek oponenta práce520,69 kBAdobe PDFView/Open
Vaclavik.pdfPrůběh obhajoby práce225,33 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5112

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.