Title: Current Trends in Road Traffic Network Division for Distributed or Parallel Road Traffic Simulation
Other Titles: Současné trendy v dělení silniční sítě pro distribuovanou nebo paralelní simulaci silniční dopravy
Authors: Potužák, Tomáš
Citation: POTUŽÁK, T. Current Trends in Road Traffic Network Division for Distributed or Parallel Road Traffic Simulation. In 2022 IEEE/ACM 26th International Symposium on Distributed Simulation and Real Time Applications (DS-RT). Piscataway: IEEE, 2022. s. 77-86. ISBN: 978-1-66549-799-2 , ISSN: 1550-6525
Issue Date: 2022
Publisher: IEEE
Document type: konferenční příspěvek
ConferenceObject
URI: 2-s2.0-85142342894
http://hdl.handle.net/11025/51205
ISBN: 978-1-66549-799-2
ISSN: 1550-6525
Keywords: dělení silniční sítě;distribuovaná simulace;paralelní simulace;simulace silniční dopravy;průzkum článků
Keywords in different language: road traffic network division;distributed simulation;parallel simulation;road traffic simulation;papers survey
Abstract: Existuje mnoho metod pro dělení silniční sítě, které jsou založeny na různých postupech. Souhrnné články, které by mapovaly tyto metody, však chybí. Tento článek proto slouží jako přehled existujících metod pro dělení silniční sítě publikovaných v posledních dvou dekádách. Nejedná se o systematický souhrnný článek, neboť se nepokouší zodpovědět připravené vědecké otázky. Jeho účelem je zmapovat a kategorizovat existující metody pro dělení silniční sítě a shrnout jejich společné vlastnosti. Takový přehledový článek může být užitečný jako dobrý výchozí bod pro průzkum souvisejících prací pro týmy nebo jedince zabývající se dělením silniční sítě a distribuovanou nebo paralelní simulací silniční dopravy.
Abstract in different language: There are many existing methods for road traffic network division based on various approaches. However, there is a lack of surveys mapping these methods. For this reason, this paper is a survey of existing methods for road traffic network division published in last two decades. It is not a systematic review, as it does not try to answer specific scientific questions. Its purpose is to map and categorize the existing methods for road traffic network division and to summarize their common features. Such a survey can be useful as a good starting point for the related work exploration for any teams or individuals dealing with road traffic network division and distributed or parallel road traffic simulation.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© IEEE
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference Papers (KIV)
OBDPlease use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/51205

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD