Title: Jaderné opravárenství hlavních komponent jaderných elektráren typu VVER v českých podmínkách s důrazem na opravy svařováním
Other Titles: Repair of WWER type nuclear power plant main nuclear components in czech conditions with emphasis on weld repairs
Authors: Soukup, Tomáš
Konop, Radek
Citation: Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách. Sborník z 12. konference 17. – 19. říjen 2017. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017, s. 13-18.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: https://srni.vzuplzen.cz/wp-content/uploads/2021/04/sborniksrni_2017.pd
http://hdl.handle.net/11025/51281
ISBN: 978-80-261-0741-5
Keywords: VVER;jaderná elektrárna;opravy;svařování
Keywords in different language: WWER;nuclear power plant;repairs;welding
Abstract: Opravné svařování Systémů, konstrukcí a komponent (SKK) jaderných elektráren (JE) typu VVER má ve společnosti ŠKODA JS dlouholetou tradici. V posledních letech vyvíjela a realizovala technologicky náročné opravy hlavních komponent primárního okruhu. Při řešení oprav byly aplikovány poznatky mnoha oborů na světové úrovni. Získané zkušenosti a poznatky byly použity jako základ pro další vývoj oboru jaderného opravárenství a to včetně oprav tlakových nádob reaktorů (TNR), které jsou sice nepravděpodobné, ale připravenost na ně je jednou ze základních podmínek dlouhodobého provozu.
Abstract in different language: Repair welding of main SSC (Systems, Structures, and Components) in the company ŠKODA JS a.s. has a long time history. It has been developing and put in to practice technologically demanding repairs of main components of primary circuit in the last years. There was applied knowledge from many fields at the worldwide level. Obtained experience and knowledge were used as a basis for further development of the nuclear repair field included repairs of Reactor Pressure Vessels (RPVs), which are unlikely but be prepared for it is one of basic conditions of long term operation.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách 2017
Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách 2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
sborniksrni_2017-uvod.pdfPlný text4,91 MBAdobe PDFView/Open
sborniksrni_2017-59-64.pdfPlný text696,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/51281

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.