Title: Posouzení aplikace regeneračního žíhání v procesu zajištění dlouhodobého provozu vnitřních částí reaktoru VVER 440
Other Titles: Recovery annealing application assessment in the process of WWER 440 type reactor internals long-term operation
Authors: Petelová, Petra
Buršík, Ondřej
Novák, Václav
Marešová, Barbora
Kopřiva, Radim
Materna, Aleš
Citation: Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách. Sborník z 12. konference 17. – 19. říjen 2017. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017, s. 45-48.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: https://srni.vzuplzen.cz/wp-content/uploads/2021/04/sborniksrni_2017.pdf
http://hdl.handle.net/11025/51352
ISBN: 978-80-261-0741-5
Keywords: VVER 440;regenerační žíhání;jaderná elektrárna
Keywords in different language: WWER-440;recovery annealing;nuclear power plant
Abstract: Současný trend prodlužování životnosti komponent jaderných elektráren (JE) na 60 a více let vyžaduje zajištění jejich bezpečnosti a spolehlivosti. Jednou z možností prodloužení životnosti tlakové nádoby reaktoru je její regenerační vyžíhání, které je již ověřenou technologií a jehož aplikace do průmyslové praxe byla motivována hlavně nemožností výměny tlakové nádoby. Podobný proces, který by se věnoval i vnitřním částem reaktoru dosud však realizován nebyl. ÚJV Řež, a. s. realizuje v období let 2017 až 2020 výzkumný program, jehož cílem je návrh, vytvoření a certifikace standardního postupu pro obnovení výchozích vlastností materiálů vnitřních částí reaktorů typu VVER-440 metodou regeneračního žíhání. Úspěšné řešení tohoto problému přispěje nejen ke zvýšení životnosti JE, ale také současně k podstatnému snížení objemu radioaktivních odpadů, které by vznikly při potřebě výměny poškozených částí novými.
Abstract in different language: Current trend of long term operation of NPPs for more than 60 years requires assurance of its safety and reliability. One of the possible solutions how to extend service life of RPV is its thermal annealing, which became a verified technology and its application in nuclear industry was prompted mainly due to an inability of RPV exchange. A similar process, which would be focused on reactor internals, has not been realized yet. ÚJV Řež, a. s. is realizing a research program between years 2017 and 2020. The aim of this research is design, development and certification of a standard procedure for restoring the initial properties of VVER 440-type reactor internals by the thermal annealing method. Successful solution of this problem will contribute to long-term operational life of NPPs and lower radioactive waste production.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách 2017
Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách 2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
sborniksrni_2017-uvod.pdfPlný text4,91 MBAdobe PDFView/Open
sborniksrni_2017-91-94.pdfPlný text577,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/51352

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.