Title: Vysokoteplotní koroze v oxyfuel uhelných kotlích
Other Titles: High temperature corrosion in oxyfuel coal-fired boilers
Authors: Cizner, Josef
Hruška, Jan
Minařík, Jakub
Citation: Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách. Sborník z 12. konference 17. – 19. říjen 2017. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017, s. 49-52.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: https://srni.vzuplzen.cz/wp-content/uploads/2021/04/sborniksrni_2017.pdf
http://hdl.handle.net/11025/51353
ISBN: 978-80-261-0741-5
Keywords: CO2;koroze;Oxyfuel;testování
Keywords in different language: CO2;corrosion;Oxyfuel;tests
Abstract: Energetika se výrazně podílí na emisích CO2 spalováním fosilních paliv. Existuje řada způsobů eliminace CO2, nadějnou technologií pro průmyslovou aplikaci je metoda Oxyfuel. Při této metodě se pro spalování místo vzduchu používá směs kyslíku a CO2 a na výstupu obsahují spaliny především CO2 a vodní páru. Z materiálového hlediska dochází na teplosměnných plochách kotlů kromě oxidace k dalšímu degradačnímu mechanizmu - nauhličování. V příspěvku jsou uvedeny výsledky laboratorních korozních zkoušek vybraných materiálů, které dokumentují mechanizmus vzniku korozních vrstev s vysokým obsahem uhlíku i pouze oxidických.
Abstract in different language: Energy contributes significantly to CO2 emissions from burning fossil fuels. There are numerous ways to eliminate CO2, promising technology for industrial applications is a method Oxyfuel. In this method, instead of air for combustion is used a mixture of oxygen and CO2 and at the outlet flue gas contains mainly CO2 and water steam. From the material point of view on heat transfer surfaces of boilers occurs not only oxidation but also further degradation mechanism - carburization. The paper presents the results of laboratory corrosion tests of candidate materials demonstrating the mechanism of corrosion layers formation with high carbon content and only oxide layers.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách 2017
Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách 2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
sborniksrni_2017-uvod.pdfPlný text4,91 MBAdobe PDFView/Open
sborniksrni_2017-95-98.pdfPlný text727,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/51353

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.