Title: Rozbor korozního napadení lopat Kaplanovy turbíny malé vodní elektrárny
Other Titles: The analysis of corrosion attack of blades of small water power station
Authors: Kasl, Josef
Horník, Jakub
Pecharová, Jana
Matějová, Miroslava
Krum, Stanislav
Zuna, Petr
Citation: Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách. Sborník z 12. konference 17. – 19. říjen 2017. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017, s. 53-56.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: https://srni.vzuplzen.cz/wp-content/uploads/2021/04/sborniksrni_2017.pdf
http://hdl.handle.net/11025/51354
ISBN: 978-80-261-0741-5
Keywords: koroze;Kaplanova turbína;vodní elektrárna;lopatka
Keywords in different language: corrosion;Kaplan turbine;water power station;blade
Abstract: Příspěvek obsahuje výsledky materiálového rozboru lopatek oběžného kola Kaplanovy turbíny na malé vodní elektrárně. Analyzováno bylo prvkové složení materiálu, jeho mechanické vlastnosti, mikrostruktura a morfologie povrchových korozních důlků. Dále bylo stanoveno složení úsad a korozních produktů. K povrchovému poškození všech tří lopat došlo lokální korozí za vzniku korozních důlků o velikosti až několika milimetrů. Příspěvek podává výsledky těchto rozborů a je v něm diskutován vliv původního stavu dílů na korozní napadení.
Abstract in different language: The contribution contains results of material analysis of rotating blades of Kaplan turbine of small water power station. Analyses of chemical composition, mechanical properties, and microstructure of blade material were performed. In addition composition of corrosion products was measured. Pitting corrosion of blade surface was found on all blades; the maximus size of corrosion dimples reached values of several millimetres. The key cause of corrosion attack is discuses on the basis of obtained results.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách 2017
Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách 2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
sborniksrni_2017-uvod.pdfPlný text4,91 MBAdobe PDFView/Open
sborniksrni_2017-99-102.pdfPlný text492,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/51354

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.