Title: Aktivní snížení rozsahu erozních účinků na ponořené teplosměnné ploše fluidního kotle - vývoj a provozní nasazení
Other Titles: Active reducing extend of erosion on the immersed heat exchange surface in fluidized boiler – development and real operation
Authors: Andreovský, Jan
Mareš, Petr
Citation: Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách. Sborník z 12. konference 17. – 19. říjen 2017. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017, s. 57-62.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: https://srni.vzuplzen.cz/wp-content/uploads/2021/04/sborniksrni_2017.pdf
http://hdl.handle.net/11025/51355
ISBN: 978-80-261-0741-5
Keywords: fluidní kotel;teplárna United Energy a.s.;eroze
Keywords in different language: fluidized boiler;power plant United Energy a.s.;erosion
Abstract: Příspěvek shrnuje zkušenosti a výsledky z vývoje a reálného provozu opatření, které aktivním způsobem snižuje rozsah eroze na ponořené teplosměnné ploše fluidního kotle teplárny United Energy a.s.
Abstract in different language: The paper collected experiences and results from development and real operation equipment that reduced the erosion on the immersed heat exchange surface by active way. The equipment is developed and used in fluidized boiler power plant United Energy a.s
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách 2017
Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách 2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
sborniksrni_2017-103-108.pdfPlný text967,31 kBAdobe PDFView/Open
sborniksrni_2017-uvod.pdfPlný text4,91 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/51355

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.