Title: Heterogenní svarové spoje parních generátorů je typu VVER 1000 MW zhotovené přídavným svařovacím materiálem typu Sv-10CH16N25AM6
Authors: Ducháček, Petr
Palán, Marek
Čančura, Zdeněk
Citation: Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách. Sborník z 12. konference 17. – 19. říjen 2017. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017, s. 63-66.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: https://srni.vzuplzen.cz/wp-content/uploads/2021/04/sborniksrni_2017.pdf
http://hdl.handle.net/11025/51356
ISBN: 978-80-261-0741-5
Keywords: přídavný svařovací materiál Sv-10Ch16N25AM6;svarový spoj;VVER 1000
Keywords in different language: additional welding material type Sv-10Ch16N25AM6;welded joint;WWER 1000
Abstract: Příspěvek pojednává o analýze degradačních mechanizmů působících na heterogenní svarové spoje zhotovené přídavným svařovacím materiálem ruského typu Sv-10Ch16N25AM6 a projevu jednotlivých identifikovaných degradačních mechanizmů. Dotčené heterogenní svarové spoje typu N s nechráněným přechodem mezi austenitickým (08Ch18N10T) a feritickým (22K) materiálem se nacházejí především na sekundární straně parního generátoru JE typu VVER 1000 MW. Dalším cílem je popsat možná opatření vedoucí k potlačení působení degradačních mechanizmů za účelem prodloužení životnosti svarových spojů a s nimi souvisejících komponent.
Abstract in different language: The article focuses on the Analysis of Degradation Mechanisms impacting the heterogeneous welds, which are made of the additional welding material type Sv-10Ch16N25AM6 and on the demonstration of the particular identified degradation mechanisms. The heterogeneous welding joints type N, with the unprotected transition between the austenitic (08Ch18N10T) and ferritic (22K) material, are mostly located on the secondary side of the steam generator type VVER 1000 MW. The second target of the paper is to describe the possible measures which leads to the suppression the imapcting degradation mechanisms in order to the extension the welding joints lifetime period and related components.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách 2017
Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách 2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
sborniksrni_2017-uvod.pdfPlný text4,91 MBAdobe PDFView/Open
sborniksrni_2017-109-112.pdfPlný text885,31 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/51356

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.